Vad blir det?

Ljudkonst och måleri, rörlig bild, skulptur och installationer. I dialog med människor som bor och arbetar på en plats kan konstnärer skapa olika konstnärliga uttryck. Verk som blir en del av den omgivande miljön. Platser för lek och nya möten. Platser för att läka.

I pilotprojekt tar konstnärer i ett tidigt skedde ett helhetsgrepp över större områden och prövar nya metoder för permanent gestaltning. I flera fall handlar det om storskaliga stadsutvecklingsprojekt som löper över lång tid och som kräver samarbete mellan flera kompetenser för att uppnå väl gestaltade livsmiljöer.

På olika sätt arbetar vi med permanent konst. Minnesplatser kräver stor eftertanke, noggrant utformade processer och lyhördhet inför berörda parter. I april 2017 stod vinnaren klar för tävlingen om minnesvård för flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Här kan du läsa om och se olika permanenta verk runt om i Sverige.

Immateriella rum

Konsten skapar rum som bara du kan beträda. I minnet. I tanken. Osynliga rum av ljud får deltagaren möta i konstnären Jonas Dahlbergs verk An Imagined City på Arkitekturskolan i Stockholm. Det är ett permanent verk som inte går att se i första anblicken. Men så hörs en röst, och en till, när du går runt i lokalerna. Berättelser från flera hundra personer förflyttar dig till fantasins och minnets olika rum.

I trädgården vid Svenska Institutet i Paris strömmar i sin tur en föränderlig ljudslinga ur en sedan många år torrlagd brunn. Olika tidsåldrar passerar förbi. Det är konstnären Åsa Stjerna som i sitt permanenta verk Brunnen/Le Puits har sammanfogat ett arkiv av namn på människor och yrkesgrupper som bott och verkat på platsen 11 rue Payenne. Läs mer om de permanenta ljudverken här.

> An Imagined City

> Intervju med Jonas Dahlberg

> Brunnen/Le Puits

Boendemiljöer

Konst i boendemiljöer omfattar en stor bredd av uttryck och format. Konsten kan vara ett sätt att diskutera tankar om det gemensamma rummet. Fyra innergårdar skulle renoveras i bostadsområdet Badhusberget i Lysekil. Här kom hyresgästernas behov och önskemål att stå i centrum för gestaltningen av den nya miljön.

I bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala utvecklade konstnären Katarina Löfström i samarbete med företagets verksamhetsutvecklare, fastighetschef och förvaltare en ny belysning för områdets innergårdar. Gestaltningen i form av ljuspaneler förstärker både den tidstypiska arkitekturen och för in samtida konstnärliga värden. Båda projekten ingick i regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”, som pågick 2010 – 2013.

> Bostadsområdet Kvarngärdet, Uppsala

> Bostadsområdet Badhusberget, Lysekil

> Ladda ner boken ”Konsten att gestalta offentliga miljöer – samverkan i tanke och handling” och läs mer om samverkansuppdraget.

> Allt om regeringssatsningen Konst händer

Landmärken i stadsrummet

Konst i offentliga rum blir ofta intresseväckande landmärken. En plats för möten, en plats för reflektion. I Vara omformade konstnären Katharina Grosse tågstationsbyggnaden till en skulptural helhetsgestaltning i verket Blue orange. Hon utgick ifrån platsen, och skapade ett måleri som stärker känslan av att vara här och nu. Just där.

Jeppe Hein är en konstnär som till nya biblioteket vid Högskolan i Dalarna skapade ett verk som förändrade hela fasadens funktion. Längs med huskroppen placerade han prismatiska lameller i spegelblank rostfri stålplåt som reflekterar och samspelar med miljön runt omkring. I Lund blinkar 1 600 ledlampor fram konstnären Lina Selanders bildberättelse på fasaden till en universitetsbyggnad.

Konst som skapar landmärken ser vi även i stadsomvandlingsprojektet Västlänken i Göteborg. Konstnären Dan Vō har i sitt idéförslag ”Tongue and Groove” presenterat en gestaltning som kommer att genomsyra hela station Centralen. Materialval och slutgiltigt koncept kommer att tas fram i nära dialog med arkitekterna. Ta del av ett urval verk här.

> Blue orange

> Double reflection

> Mehr licht!

> Tongue and Groove

Rum för lek

Konsten ger oss en möjlighet till att upptäcka en plats på nytt. En inomhustrappa blir en mötesplats, en plats för lek och rörelse och en fantasifylld symbol för skolbyggnadens mittpunkt. Konstnären Sofie Weibull gestaltade den centralt placerade trappan till nya Sånghusvallens skola (F–5) i Krokom. Bland annat är några trappsteg bredare än andra för att kunna sitta på, och en rutschkana är placerad intill där den som åker ner hör pulserande hjärtljud.

Konstnärsgruppen Love and Devotion ställde i omgörningen av den nedslitna skolgården på Olaus Petri-skolan i Örebro några grundläggande frågor, som vad är en skolgård? För vem görs verket? De kom att tillsammans med elever, lärare och andra att ta fram ett förslag på gestaltning utifrån deras diskussioner. Allt från att börja med att få bort allt gammalt bråte till att på olika sätt aktivera tidigare outnyttjade ytor. Läs vidare och se bilder från de olika verken här.

> Skolgård

> Sånghusvallens skola

Minnesplatser

Platser för att minnas, hedra och för att läka. Statens konstråd är en av flera myndigheter som arbetar med gestaltning av minnesplatser på uppdrag av regeringen.  I april 2017 blev det klart att konstnären Lea Porsager stod som vinnare med sitt förslag ”Gravitational Ripples” i tävlingen om utformningen av minnesvård för flodvågskatastrofen 2004. Platsen formas som en spiral som vrider sig runt sig själv, och smälter ihop med omgivningen då den täcks av vildväxande gräs och lila blommor.

Våren 2012 utlystes en öppen tävling för gestaltning av minnesmonument för veteraner och personal som tjänstgjort i internationella fredsinsatser. Konstnären Monika Larsen Dennis kom att vinna med sitt idéförslag Restare – Att stanna, att vila, att finnas kvar. Gestaltningen består bland annat av en marmorskulptur som har formen av en knopp i tidigt skede och står på en platå med cirkelmönster.

Läs mer om konstverken och tankarna bakom minnesplatserna.

> Restare

> Gravitational Ripples

Se permanent konst!

Statens konstråd har sedan starten 1937 producerat omkring 1 900 permanenta konstverk. Du hittar permanent konst på platser som universitet, högskolor, kriminalvård och domstolar.