Permanent konst

Skulptur, rörlig bild, ljudverk och hela fasader… Vi producerar konst för nya och renoverade byggnader och miljöer i statlig verksamhet med utgångspunkten att konsten ska vara kvar, vara permanent. Den konstnärliga gestaltningen relaterar alltid till den specifika situationen eller verksamheten på platsen. Vi arbetar också med pilotprojekt där konstnärer kommer in tidigt i byggprocesser och därmed kan påverka hela miljöer.

Här berättar vi mer om hur arbetet med permanent konst går till.

Att curatera permanent konst

Vilka förutsättningar finns på plats? Vilka konstnärskap är intressant i det här sammanhanget? Hur skapar vi ett konstverk på riktigt hög nivå?  Curatorn jobbar under hela processen nära en samrådsgrupp. Några viktiga förutsättningar i arbetet är att skapa en bra dialog och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter för att nå fram till en väl genomförd gestaltning. Praktiska aspekter som säkerhet och tillgänglighet kommer också in.

Läs mer om att curatera permanent konst

Osynliga rum av ljud

Det syns inte ett spår av Jonas Dahlbergs verk när du kliver in i nya Arkitekturskolan i Stockholm. Men så hör du en röst. Och en till. I det permanenta ljudkonstverket An Imagined City har konstnären samlat in flera hundra personers minnen av rum, platser och byggnader i olika filmer.

Minnesvård: Gravitational Ripples

Platsen är formad som en spiral där vallarna stiger ur marken. Lea Porsager är konstnären bakom det vinnande förslaget Gravitational Ripples. Statens fastighetsverk och Statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en tävling om utformningen av minnesvård för flodvågskatastrofen 2004.

Vill ni ha konst?

Fastighetsägare som bygger för staten kan ansöka om att samarbeta med oss. Statens konstråd producerar exklusivt utformade konstkollektioner för svenska myndigheter.

Vad är permanent konst?

Permanent konst skapas för en specifik situation. Ett verk kan vara allt från skulptur, målning och installation till videoverk eller ljudkonst. Alla uttryck som konstnärer arbetar med i offentliga rum ryms inom permanent konst. 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.