Korsdrag

Korsdrag är en undersökning av konstens roll utanför de vanliga konstrummen. Det är också en praktisk fallstudie i vad som händer när professionella konstnärer, curator och pedagoger sammanförs med unga personers syn på offentliga rum, med samma frågeställningar som gäller för yrkesverksamma konstnärliga utövare.

Korsdrag månad för månad

Statens konstråd vill undersöka hur unga människor ser på offentliga rum och konst. Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr påbörjar planeringen av projektet. De vill arbeta mer fördjupat än tidigare och under längre tid med frågeställningen.

Korsdrag månad för månad

Röster om Korsdrag

Elevernas uppföljning av Korsdrag planerades i ett tidigt skede. Hela projektet utvärderas men eleverna har också lämnat rapporter efter varje delmoment.

Här nedan presenteras ett axplock av kommentarer från eleverna och delar ur samtal med de professionella yrkesutövarna. För mer detaljerad information vänligen kontakta Inger Höjer Aspemyr.

Röster om Korsdrag

Tidplan och elevuppgift

Dokumenten får användas, bearbetas och spridas fritt utan tillstånd. Om det passar i sammanhanget, ange gärna källan: Projektet Korsdrag, Statens konstråd och S:t Eriks gymnasium.

Tidsplan och elevuppgift

Korsdrag

Ett projekt om konst i offentliga rum

Filmen om Korsdrag har gjorts av fotografen och filmaren Ricard Estay på Statens konstråd, som följde projektet från och med november 2014.