Pedagogik och förmedling

Konst kan vara ett forum för reflektion över samhällsförändringar, över oss själva och våra livsbetingelser. Eller en gnista för debatt. Offentlig konst genererar känslor och åsikter eftersom den interagerar med situationer, platser och frågor som många har en nära relation till. Vi möter ofta en publik som själva inte har valt att möta konsten. Samtidigt är meningsutbyten en central del i att uppleva konsten.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med pedagogik och förmedling av konst.

"Ett samtida sätt att jobba med bild"

Inger Höjer Aspemyr jobbar som intendent förmedling på Statens konstråd och var ansvarig för Grafikprojektet. Det var 2013 som regeringen beslutade att Statens konstråd fick överlåta grafiska verk till skolor för att främja barns och ungas rätt till kultur. Vi ställde några frågor till henne om projektet. På vilket sätt det var ett nytt sätt att förmedla konst? Vilka särskilda satsningar gjordes?

Läs intervjun

Korsdrag – ett projekt om konst i offentliga rum

Filmen om Korsdrag har gjorts av fotografen och filmaren Ricard Estay på Statens konstråd, som följde projektet från och med november 2014.

Grafikprojektet

– grafiska verk blev en kunskapsfaktor i skolundervisningen. Regeringen beslutade 2013 att Statens konstråd fick överlåta grafiska verk till skolor för att främja barns och ungas rätt till kultur. Projektet mottogs med entusiasm och lärarhandledning ingick. 57 skolor tog emot kollektioner på 5 till 20 verk.

Korsdrag

– en undersökning om hur unga människor ser på offentliga rum och konst. Elever utforskade tillsammans med professionella konstutövare vad offentlig konst kan vara utifrån deras eget sammanhang. Projektet pågick augusti 2014 till januari 2015. I samarbete med S:t Eriks gymnasium.

Plats för mig!

– en webbtävling om hur unga upplever de gemensamma rummen. Hur ser de ut i deras ögon? Juryns utvalda bidrag berättar om platser i staden där de unga känner att de möter ett kallt rum, såväl som en fristad från vakande ögon. Tävlingen var mellan 18 mars och 30 juni 2014.