Utveckla konsten

Intresset för att utveckla den offentliga konsten är stort. Ett spännande arbete pågår i stadsutvecklingsprocesser där kommunala, statliga och privata aktörer renoverar och bygger nya områden. Samtidigt arbetar många konstnärer med att omformulera vad den offentliga konsten kan vara. När vi på Statens konstråd producerar konst i gemensamma miljöer utvecklar vi löpande arbetet med konst och gestaltning. I våra pilotprojekt prövar vi nya metoder och olika sätt att arbeta. Projekten utgår oftast från en specifik situation och kan involvera allt från konst i planering, till sociala relationer eller visuella uttryck.

Avgörande för utvecklingen är att olika aktörer kan inspirera varandra. Här vill vi därför dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper för att stärka konstens roll i utformningen av våra gemensamma miljöer.

Konst i planering

När konst kommer in redan i planeringen av bygg- och stadsutvecklingsprocesser kan den tillföra nya perspektiv på utvecklingen av våra gemensamma rum. I pilotprojekt utvecklar vi tillsammans med andra aktörer nya former för hur det kan gå till. Dessutom har vi tagit fram en guide med exempel på hur konst och gestaltning kan komma in i planprocessen.

Curatera för gemensamma rum

Att producera nyskapande konst i gemensamma miljöer och platser där människor bor och arbetar ställer specifika krav på curatorers arbete. Allt från att kunna curatera hela sammanhang, till att samverka med boende, fastighetsägare och arkitekter. Ta del av erfarenheter, metoder och diskussioner från oss och andra.

När konst kommer in tidigt

Konst som kommer in i tidiga skeden kan den bidra till att skapa viktiga värden. De senaste tio åren har ett breddat perspektiv på gestaltning synliggjort sociala värden i planering och byggande som stärker de gemensamma rummen. När konstnärer, arkitekter, planerare och byggaktörer samverkar tidigt i processen ökar också utrymmet för innovativa lösningar, helhetsgrepp och långsiktigt hållbara värden.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Vad är Kunskapsnav offentlig konst?

Nu bygger vi upp ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att du ska kunna hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det.

Samtidskonstdagarna 2018

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för professionella inom samtidskonst-
organisationer i Sverige. De arrangeras i år för första gången av Statens konstråd som en del av det nya regeringsuppdraget om utvecklingen och spridningen av samtidskonst mot konstaktörer i Sverige. Samtidskonstdagarna 2018 arrangeras av Statens konstråd i samarbete med Havremagasinet länskonsthall och Konstfrämjandet.