Utlysningar

Här samlar vi all information om utlysningar som Statens konstråd gör, enskilt eller ihop med andra.

Pågående utlysningar

Utlysning avseende inköp av färdiga konstverk för placering i konstkollektioner på statliga myndigheter

Under 2021 kommer Statens konstråd köpa in konst för 25 miljoner kronor. Satsningen är ett regeringsuppdrag med anledning av coronakrisen. Konstverken vi köper in används för att producera konstkollektioner som vi placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Med anledning av detta inbjuder vi konstnärer att föreslå maximalt verk fem verk för inköp. Sista ansökningsdag är 5 mars 2021.

Läs mer om och delta i utlysningen

Avslutade utlysningar

Forskningsutlysning gestaltad livsmiljö

Formas utlysning, i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, var öppen 14 februari till 6 maj 2020.