Utlysningar

Här samlar vi all information om utlysningar som Statens konstråd gör, enskilt eller ihop med andra.

Pågående utlysningar

För närvarande har vi inga pågående utlysningar.

Avslutade utlysningar

Utlysning avseende inköp av färdiga konstverk för placering i konstkollektioner på statliga myndigheter

Under 2021 köper Statens konstråd konst för 25 miljoner kronor. Med anledning av det inbjöd vi konstnärer att föreslå maximalt verk fem verk för inköp. Utlysningen var öppen till 5 mars 2021.

Forskningsutlysning gestaltad livsmiljö

Formas utlysning, i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, var öppen 14 februari till 6 maj 2020.