Utlysningar

Här samlar vi all information om utlysningar som Statens konstråd gör, enskilt eller ihop med andra.

Pågående utlysningar

Just nu har vi inga pågående utlysningar.

Avslutade utlysningar

Forskningsutlysning gestaltad livsmiljö

Formas utlysning, i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, var öppen 14 februari till 6 maj 2020.