Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Är du konstnär med idéer om tillfälliga projekt i den digitala sfären? Nu öppnar Statens konstråd ett Open Call för projektidéer som utforskar det digitala och vidareutvecklar vad konst i gemensamma rum kan vara. Vi producerar vinnande förslag tillsammans med konstnären under 2022.

I Open Call: Nyskapande tillfällig konst välkomnar vi idéer för tillfälliga konstprojekt som på olika sätt utforskar den digitala utvecklingen och dess påverkan på våra liv och vårt samhälle. Open Call är en dynamisk arbetsprocess som är öppen för alla slags konstnärliga utryck och idéer som berör det digitala och tänjer gränserna för vad offentlig konst kan vara.

Om Open Call: Nyskapande tillfällig konst

Den digitala utvecklingen genomsyrar hela vårt samhälle. Internet, skärmar och sociala plattformar, virtuella eller förstärkta verkligheter, algoritmer, big data och mycket mer, påverkar inte bara våra liv utan också hur vårt samhälle formas och förändras.

Vi söker projektidéer som undersöker olika aspekter av och uttryck för den digitala utvecklingen och dess påverkan på dagens samhälle. Projekten ska ha hög konstnärlig kvalitet och tydligt flytta fram gränsen för vilka uttryck som konst i gemensamma rum kan ta. I stället för att försöka pressa in det digitala i det konventionella konstfältet, är vi intresserade av att följa konsten in i den digitala sfären.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen sker i tre steg:

 1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan med en kortfattad projektidé (max 4000 tecken) som en jury sedan bedömer.
 2. Juryn väljer tre till fem projektidéer som konstnärerna, i dialog med Statens konstråd, utvecklar till idéförslag. Statens konstråd arvoderar konstnärerna för detta arbete.
 3. Juryn utser ett eller fler vinnande förslag. Det vinnande förslaget/n går vidare till produktion.

Produktion

Statens konstråd producerar det vinnande förslaget/n under 2022 som resulterar i en form av utställning av verket. Arbetet sker i dialog mellan konstnären/rna och Statens konstråds curator. Statens konstråd ansvarar för produktion, budget och marknadsföring av projektet. Medverkansersättning för nedlagd arbetstid och visningsersättning utgår till konstnären enligt KRO:s rekommendationer.*

*Den totala ersättning som kan komma att betalas ut till vinnande konstnär är 300 000 SEK exkl. moms inkl. medverkansersättning och konstnärligt arvode.

Intresseanmälan

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna in intresseanmälan. Konstnärer kan delta enskilt eller i grupper om flera. Sista ansökningsdag är 5 november 2021.

För att intresseanmälan ska vara giltig ska Statens konstråds webbformulär användas!

 1. Fyll i dina kontaktuppgifter,
 2. Ladda upp 1 pdf i A4-format på totalt max 10 sidor och 50 MB som inkluderar:
  a. beskrivning av din/er projektidé och hur den är tänkt att genomföras med max 4000 tecken (krav),
  b. beskrivning av 1-3 referensprojekt, max 1 sida per projekt (krav),
  c. CV på max 2 sidor (krav),
  d. eventuell visualisering av projektidén med max 3 bilder (frivilligt)

Bedömningskriterier

Projektidéerna kommer att bedömas enligt följande kriterier:

 • Relevans i relation till aktuella samhällsfrågor och de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen för med sig
 • Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt i den digitala sfären
 • Hög konstnärlig kvalitet
 • Hur väl konstprojektet relaterar till den valda plattformen, omgivande platsen eller den problematik den handlar om
 • Potential att engagera såväl en bredare som professionell publik
 • Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

Jury

 • Ordförande: Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
 • Annika Enqvist, programansvarig, Statens konstråd
 • Peter Hagdahl, curator Statens konstråd
 • Edi Muka, curator Statens konstråd
 • Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer, Statens konstråd

Tidsplan

5 november 2021: Sista ansökningsdag

23 november 2021: Juryns beslut om de projektförslag som går vidare

Februari 2022: Sista dag för inlämning av vidareutvecklade projektförslag

Mars 2022: Juryns beslut om vinnande förslag

Augusti 2022: Vinnande projekt presenteras

 

Kontakt och frågor:

För frågor om anmälan, kontakta:
Brita Osafo, projektadministratör/koordinator
brita.osafo@statenskonstrad.se

Övriga frågor om Open Call: Nyskapande tillfällig konst, kontakta:
Edi Muka, curator
edi.muka@statenskonstrad.se