Två nya upphandlingar för offentliga konstverk i Göteborg

Nu finns möjligheten för konstnärer att anmäla intresse för två nya upphandlingar för att skapa konstnärliga gestaltningar på Göteborgs universitet. Upphandlingarna pågår under våren 2020 och är ett samarbete med Akademiska Hus.

I upphandlingen för en ny konstnärlig gestaltning på Handelshögskolan Göteborg, kallad (Om)kopplingar, kommer två till tre konstnärer få uppdraget att skissa fram ett förslag. En konstnär kommer sedan att väljas ut för att genomföra det slutgiltiga uppdraget. Ansökningstiden pågår till och med den 24 maj. Den nya tillbyggnaden för Handelshögskolan, i hörnet Vasagatan och Haga Kyrkogata, är ritad av Johannes Norlander Arkitektur.

Den andra upphandlingen, Främlingarnas intimitet, är även den på Göteborgs universitet, men på Medicinareberget i Göteborg. Tre blivande konstnärliga projekt kommer att bli aktuella i den ny byggnaden Natrium, ritad av Kanozi Arkitekter, som samlar forskning och utbildning inom Life Science-relaterad verksamhet under ett och samma tak. Under perioden 4 maj till 2 juni kan konstnärer eller konstnärsgrupper skicka in sin intresseanmälan.

De båda upphandlingarna är en del av det samarbetsavtal som Statens konstråd och Akademiska Hus ingick 2019. Tanken med samarbetsavtalet är att den konstnärliga gestaltningen ska komma in tidigt i plan- och byggprocesser. Genom att arkitekter, konstnärer och planerare arbetar tillsammans från början av byggprocessen skapas stora mervärden.
– Dagens coronakris har på ett snabbt sätt påverkat vårt samhälle. Vidden av de ekonomiska konsekvenserna har vi ännu inte sett. Det blir intressant att se hur en konstnärlig gestaltning kan koppla samman verksamheten på Handelshögskolan, dess arkitektur med konstnärers perspektiv, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.
– På Natrium fokuserar den curatoriella vision på de komplexa kopplingarna mellan miljö, livsformer och materia. Ämnet känns väldigt aktuellt och det blir spännande att se hur konstnärer bidrar till den, säger Alba Baeza, curator på Statens konstråd.

Upphandlingarna är ett samarbete med Akademiska Hus, som en del av det samarbetsavtal som slöts i fjol.
– Genom att involvera konstnärer och kuratorer redan från början öppnar vi upp för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz, ekonomi- och finansdirektör och vice vd, Akademiska Hus.

 

Läs mer