Rosa gult och vitt tyg som legat i blöt efter en textilfärgning

Textilkonst, betongbord och kretsloppet i konsten

I bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge har Lina Sofia Lundin jobbat med textil konst tillsammans med de boende. En konstnärlig gestaltning har sedan tagits fram för den nya parken i området.

Lina Sofia Lundin, berätta om verket!

– Konstverket är ett betongbord med diskbänk och djupa hoar. Gestaltningen är en expansion av processen där vi har jobbat i köket och färgat med växter och matrester. Bordet knyter också an till platsen där det ska stå, en ny park med närliggande odlingslott. Besökare kan ta ingredienser till att färga eller laga mat med och kretsloppet blir en del av konstverket.

Hur föddes Idén?

– I mitt tidigare arbete har jag intresserat mig för det vardagliga. Jag hämtar saker från hemmets miljö och har bland annat gjort köksgestaltningar i tyg. I Konst händer har jag funderat mycket på användandet och hur det kan vara en del av konstverket. Ett gemensamt bord, hållbart i betong, där man kan stå och hacka grönsaker eller göra textilfärgning på samma sätt som vi gjort tillsammans i projektet. Eller ett bord för den som bara vill sitta och äta lite.

Hur har ni jobbat?

– Jag har varit på plats väldigt mycket och gjort ett undersökande arbete. Jag satte mig in i byggnadsprocesserna och diskuterade olika idéer med landskapsarkitekterna. Samtidigt jobbade jag nära de boende i området. Det var intensivt. Vi jobbade med textil och färgning, både inomhus och utomhus. Vi anordnade en publik händelse som vi kallade Färgfesten för att testa hur en mötesplats kring färgning kan se ut. Medskapandet har varit viktigt hela vägen och jag ville behålla det även efter skiss- och produktionsarbetet. Jag fick kontakt med en svetslärare från Yrkesakademin i Borlänge och vi bestämde oss för att producera bordet med eleverna på skolan. Det blev då en deltagande process hela vägen fram till den färdiga gestaltningen.

Vilka var de största utmaningarna?

– En utmaning har varit att balansera skörheten i projektet med intresset utifrån. Vi har låtit media och reportrar komma nära och vara med när vi har jobbat, och många deltagare tyckte att det var jätteroligt. Samtidigt är det ett känsligt läge och det är konstnären som har ansvaret för gruppen. Att dra den linjen har varit en utmaning, men det har gått bra.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Ett tips är att vara med tidigt i byggprocessen, det är då du har chans att påverka. Och ha tillit till projektet trots att du inte vet vad resultatet kommer att bli. Målbilden måste vara löst formulerad så att projektet kan växa fritt. Det är också viktigt att ha med sig att det här projektet bygger på öppna processer tillsammans med andra människor, dessutom på ett väldigt aktivt sätt. Är man inte den typen av konstnär som gillar det sättet att arbeta kommer det att bli en tuff utmaning.

TJÄRNA ÄNGAR ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.