Kvarteret Valnötsträdet – gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Artikel
18 december, 2017

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Aktuellt Utveckla konsten