utveckla-konsten


Kunskapsnav offentlig konst: Samarbeten i hela landet

Artikel
21 September, 2018

Intresset för Statens konstråds tre utlysningar från i våras var stort. Nu har beslut fattats om vilka projekt vi kommer att ta vidare. Alla som har ansökt i de tre kategorierna Första gången – steget vidare, Konst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt har fått sina svar. Nu inleds arbetet med de utvalda projekten.

Aktuellt Utveckla konsten

Kvarteret Valnötsträdet – gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Artikel
18 December, 2017

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Aktuellt Utveckla konsten

Projekt i slutna miljöer

Artikel
26 April, 2017

Många av de konstverk som Statens konstråd placerar ut hos statliga myndigheter finns i allmänt tillgängliga delar i eller utanför lokalerna, vilket gör att de kan ses av alla som besöker myndigheten.

Aktuellt Utveckla konsten