stadsutveckling


Şaneşîn

Konstprojekt
6 February, 2020

Konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson har i verket Şaneşîn arbetat tillsammans med Rådet av Enade Kreoler i Hässelby. Verket består av en stenring, murade bänkar och mullbärsbuskarna. Där finns också en textbeklädd stolpe, som bär en solcell, som låter Maya Angelous dikt “Still I Rise” ljuda från en högtalare dagligen.

Permanent konst Stadsutveckling

Evig anställning

Konstprojekt / Västlänken: Kronotopia
17 October, 2017

Evig anställning av Simon Goldin och Jakob Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. I ett idébaserat konstverk är det själva tankeprocessen, hela processen kring skapandet, inte förverkligandet av ett fysiskt objekt som står i centrum.

Permanent konst Stadsutveckling

Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

Artikel
10 July, 2017

Storskaliga infrastrukturprojekt löper över en längre period, ofta flertalet år. Det kan vara ett stort antal aktörer inblandade, kanske även handla om ytor både över och under jord. En process som är lätt att tappa bort sig i, därför är viktigt att curatorn håller fast tag i detaljerna.

Aktuellt Fördjupning Stadsutveckling

När konst kommer in tidigt

Artikel
31 May, 2017

Inom arkitektur, konst, form och kulturarv har det under senare år skett en övergång mot att i gestaltningen fokusera på bakomliggande processer platsers sammanhang och immateriella värden istället för att enbart arbeta med fysisk gestaltning av till exempel enskilda objekt eller miljöer.

Aktuellt Stadsutveckling

Konst i planeringen

Artikel
31 May, 2017

I takt med att den offentliga konsten har utvecklats har konstnärer också klivit in i stadsutvecklingsprocesser. Långsiktiga konstnärliga värden stärks med konstnärlig kompetens redan i planfaserna.

Aktuellt Stadsutveckling

Lindängen, Malmö

Konstprojekt / Konst händer
27 April, 2017

Boendenätverket Gatukraft vill öka känslan av trygghet och inflytande i den urbana miljön i Lindängen i Malmö. De har arbetat tillsammans med konstnären Carla Zaccagnini i ett verk som handlar om lek, fantasi och samspel.

Permanent konst Stadsutveckling

Jordbro, Haninge

Konstprojekt / Konst händer
26 April, 2017

Föreningar aktiva i Jordbro kultur- och föreningshus vill öppna upp lokalen mot torget utanför. I nära dialog med Muf architecture/art och lokala konstnärer har flera offentliga konstinstallationer och en festival vuxit fram.

Stadsutveckling Tillfällig konst

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Konstprojekt
3 March, 2017

Gestaltningsprogrammet syftar till att strategiskt stärka arkitektoniska, konstnärliga och kulturhistoriska värden när landstinget de kommande decennierna ska göra mångmiljardinvesteringar i såväl byggnader som utemiljö.

Stadsutveckling

Malmös leende

Konstprojekt
27 September, 2016

Malmö är full av möjligheter och motsättningar. Men känslan att tillhöra staden binder alla samman. Åtta konstnärer tog sig an stadens olika sidor i Malmös leende.

project Stadsutveckling

Kvarteret Valnötsträdet

Konstprojekt
30 June, 2013

I kvarteret Valnötsträdet i Kalmar pågår ett utforskande projekt där planerare, arkeologer, landskapsarkitekter och en konstnär på ett tidigt stadium i planprocessen har samverkat och tagit fram riktlinjer för gestaltning av utemiljön.

Stadsutveckling

Hallonbergen och Ör i Sundbyberg

Konstprojekt
5 November, 2012

Sundbybergs stad skulle ta fram en detaljplan för förtätning i Hallonbergen och Ör och bestämde att testa en ny process för samråd. Resultatet visar hur gestaltning av ett område kan komma in i planskedet.

Stadsutveckling

Gruvstadsparken

Konstprojekt
29 February, 2012

Flytten av stora delar av Kiruna är nu inledd. De första husen, närmast gruvan avvecklades under våren 2015. I samband med det startade också anläggningen av den konstnärliga gestaltningen.

Stadsutveckling