stadsutveckling,fordjupning


Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

Artikel
10 juli, 2017

Storskaliga infrastrukturprojekt löper över en längre period, ofta flertalet år. Det kan vara ett stort antal aktörer inblandade, kanske även handla om ytor både över och under jord. En process som är lätt att tappa bort sig i, därför är viktigt att curatorn håller fast tag i detaljerna.

Fördjupning Stadsutveckling