permanent-konst


Moving Plants

Konstprojekt
17 July, 2020

Tillsammans med konstnären Maider López har en grupp kvinnor räddat ett badhus från att rivas i Hammarkullen i Göteborg. Verket Moving Plants är skapat för Konst händer Hammarkullen.

Permanent konst

Ljuslinje för Tyrolen

Konstprojekt
17 July, 2020

Aleksandra Stratimirovics 45 meter långa ljuskonstverk Ljuslinje för Tyrolen i Tynnered, Göteborg, tär placerad på den rödteglade Tynneredsskolans slätmurade fasad. Verket är en del av Konst händer Tynnered

Permanent konst

Gul

Konstprojekt
17 July, 2020

Med kunskap om textilens kraft har konstnären Lina Sofia Lundin skapat en robust uteplats i Tjärna ängars nya stadspark. Verket Gul är en del av Konst händer

Permanent konst Tillfällig konst

Jaguars can’t be heard, and yet they sing

Konstprojekt
17 July, 2020

Jaguars can’t be heard, and yet they sing av Carla Zaccagnini är ett konstverk på Lindängen i Malmö, som har tillkommit i samarbete med boende och skolbarn i stadsdelen. Verket kommer att bestå av två karuseller som tillsammans spelar en melodi. Här kan du läsa mer om projektet.

Permanent konst

Råby Planet

Konstprojekt
17 July, 2020

Michael Beutler har skapat ett tredelat verk som binder samman Råbys nya och gamla kulturarv, fysiskt och socialt. Del ett är en verkstad, del två är träskulpturen The Shrine och del tre är Råby Planet Festival, då en stor boll – fem meter i diameter – rullas fram genom en för ändamålet framhuggen bana i Råbyskogen.

Permanent konst Tillfällig konst

Marmorlinjen och Förhandlingen

Konstprojekt
17 July, 2020

Anna Högbergs och Johan Tiréns två verk i Gamlegården i Kristianstad handlar båda om att binda samman. Om att konkret och bokstavligt visa att avstånd och barriärer bara är fiktiva hinder, även om de kan vara nog så svåra att överbygga.

Permanent konst Tillfällig konst

Kollektiva kroppen

Konstprojekt
17 July, 2020

För Konst händer Kungsmarken har konstnären Johanna Gustafsson Fürst skapat verket Kollektiva kroppen. 36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Konstverket är placerat söder om Folkets Hus och består av ljusskyltar som synliggör att HÄR ärMellanstaden.

Permanent konst

Kepsen

Konstprojekt
17 July, 2020

Tillsammans med MixDancers har konst- och arkitekturgruppen MYCKET skapat verket Kepsen för Konst händer Råslätt i Jönköping

Permanent konst

In Purple

Konstprojekt
17 July, 2020

Tillsammans med MixDancers har Johanna Billing skapat verket In Purple för Konst händer Råslätt. Här kan du läsa mer om arbetet med In Purple.

Permanent konst

Paviljong

Konstprojekt
17 July, 2020

En lokal grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer initierade ett samarbete med Statens konstråd för att stärka Portalen, en lokal mötesplats. Visionen var att gemensamt rita och bygga en paviljong där människor från olika håll kan mötas. Det spanska arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona, med stor erfarenhet av kollektiva byggprocesser, engagerades och efter en byggworkshop var projektet igång.

Permanent konst

Two Directions

Konstprojekt
24 June, 2020

Konstverket Two directions är gjort av den samiska konstnären Outi Pieski för Nordiska museet i Stockholm. Utgångspunkten för mönsterbilden till verket har konstnären hämtat från en samisk ornamenterad sked i ben som finns i Nordiska museets stora samling av samiska föremål.

Permanent konst

Glaspärlor

Konstprojekt
8 May, 2020

Verket Glaspärlor av konstnären Liva Isakson Lundin består av åtta massiva glasklot med hål i, upphängda i luftrummet mellan två våningsplan i det nya Innovationshuset på KTH i Stockholm.

Permanent konst

Ljus för liten tall

Konstprojekt
25 March, 2020

Ljus för liten tall är gestaltning av konstnären Lisa Strömbeck för ett ungdomshem i Hässleholm. Verket är skapat på beställning av Statens konstråd och ägs av Specialfastigheter.

Permanent konst

Şaneşîn

Konstprojekt
6 February, 2020

Konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson har i verket Şaneşîn arbetat tillsammans med Rådet av Enade Kreoler i Hässelby. Verket består av en stenring, murade bänkar och mullbärsbuskarna. Där finns också en textbeklädd stolpe, som bär en solcell, som låter Maya Angelous dikt “Still I Rise” ljuda från en högtalare dagligen.

Permanent konst Stadsutveckling

Berättelser

Konstprojekt
5 October, 2018

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Domstolsverkets nya huvudentré i Nacka. Här kan du läsa mer om verket.

Permanent konst

COR/R/E/LATION

Konstprojekt
5 October, 2018

COR/R/E/LATION är ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler. De är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré i Sundsvall.

Permanent konst

Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi

Konstprojekt
25 September, 2018

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.

Permanent konst

Sten och Lykta

Konstprojekt
24 September, 2018

Ellen Ehk Åkesson arbetar med naturen och skogen som huvudmotiv och har skapat det starkt visuella och stämningsbärande verket Sten och Lykta för Polisutbildningen på Södertörns högskola i Flemingsberg utanför Stockholm.

Permanent konst

Rening

Konstprojekt
31 August, 2018

Mitt i ett levande och ljudintensivt folkliv utanför tingsrättsbyggnaden i Lund står verket Rening av Meta Isæus-Berlin i form av en bäddad säng i brons. Genast förflyttas betraktaren till en stillsam annan värld med porlande vatten, värme och närhet.

Permanent konst

Blomman från Weena, en tidsresa (H. G. Wells)

Konstprojekt
19 March, 2018

Blomman från Weena, en tidsresa (H. G. Wells) är ett grafiskt verk i Humanistiska teaterns plåtfasad. Konstnären Ann Lislegaard skapat grafiska former av en blomma som bildar ett vackert ljusspel. Den stora koniska byggnaden skruvar sig ned mot jorden och temat knyter samman verket till en av science fiction-genrens pionjärförfattare.

Permanent konst

Evig anställning

Konstprojekt / Västlänken: Kronotopia
17 October, 2017

Evig anställning av Simon Goldin och Jakob Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. I ett idébaserat konstverk är det själva tankeprocessen, hela processen kring skapandet, inte förverkligandet av ett fysiskt objekt som står i centrum.

Permanent konst Stadsutveckling

Svindelpunkter

Konstprojekt
13 October, 2017

Konstnären Karin Ohlins verk Svindelpunkter bildar en enhet med huskroppen. Spegelobjekt med förgyllda ramlister i trä svävar högt upp mellan de olika planen.

Permanent konst

Till mitten hunnen

Konstprojekt
7 June, 2017

På Häktet i Umeå har konstnären Gerd Aurell arbetat med de häktades egna berättelser i form av stora teckningar i en korridor där de intagna passerar varje dag.

Permanent konst

Gravitational Ripples

Konstprojekt
7 May, 2017

Gravitational Ripples är det vinnande ideförslaget för Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004. Idéförslaget Gravitational Ripples utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat.

Permanent konst

Lindängen, Malmö

Konstprojekt / Konst händer
27 April, 2017

Boendenätverket Gatukraft vill öka känslan av trygghet och inflytande i den urbana miljön i Lindängen i Malmö. De har arbetat tillsammans med konstnären Carla Zaccagnini i ett verk som handlar om lek, fantasi och samspel.

Permanent konst Stadsutveckling

Hammarkullen, Göteborg

Konstprojekt / Konst händer
26 April, 2017

Ett nedläggningshotat badhus räddades efter kritik. Istället pågår en renovering. Konstnären Maider López tar kvinnornas vision om badhuset som en frizon vidare i processen.

Permanent konst

Gärdeåsen, Ljusdal

Konstprojekt / Konst händer
3 April, 2017

Den Internationella kvinnoföreningen på Gärdeåsen i Ljusdal har samarbetat med serietecknaren Kalle Landegren och ställt frågan “Vad är ett mirakel?”. Resultatet är sju väggmålningar på bostadshusens fasader i verket Gärdeåsens sju underverk.

Permanent konst

Utan Titel

Konstprojekt
28 February, 2017

Hösten 2015 invigs nya entrén för KTH-Campus med Jacob Dahlgrens verk Utan titel (2001), som tidigare var placerad i Institutionen för Byggkonstruktion på KTH.

Permanent konst

Att curatera permanent konst

Artikel
11 January, 2017

I arbetet med permanent konst utgår den konstnärliga processen från den specifika situationen. Processen skiljer sig från att arbeta med exempelvis galleriutställningar, där den konstnärliga idén kommer först och utställningsrummet är en mer neutral plats.

Fördjupning Permanent konst

Sch, tyst, lyssna

Konstprojekt
7 October, 2016

Skulpturen Sch, tyst, lyssna i loggian och stenteckningen ”There is no such thing as silence” av Ebba Matz är en konstnärlig gestaltning för KMH, beställd av Statens konstråd. 

Permanent konst

An Imagined City

Konstprojekt
18 September, 2015

Vilka inre bilder har vi av platser vi upplevt på film? Hur lever rummen kvar inom oss? Korridoren i The Shining, antikaffären i Fanny och Alexander, skyskrapan i Die Hard…

Permanent konst

Vad vi vill

Konstprojekt
12 December, 2013

Med det väldiga collaget Vad Vi Vill, som breder ut sig över 180 kvadratmeter skåpyta i Söndrumsskolan i Halmstad har han möjligen hittat det ultimata sättet att gestalta sin poetik.

Permanent konst

Vägledare

Konstprojekt
26 September, 2013

Anton Wiraeus utnyttjar i verket Vägledare en estetik hämtad från trafikskyltarnas utseende och material – entydiga tecken som får sin styrka genom ständig upprepning, och internationell spridning genom regler beslutade av FN.

Permanent konst

Totem

Konstprojekt
23 August, 2012

Oskar Aglerts skulptur Totem kan beskrivas som ett monument över den rådande situationen, placerad på en höjd i anslutning till den nya järnvägen i Kiruna. Den består av två delar förbundna med varandra likt ett Janusansikte. Ena sidan före­ställer ett naturalistiskt berg och den andra ett slags industriell fantasiskapelse i maskiners karakteristiskt gula färg.

Permanent konst