permanent-konst


Berättelser

Konstprojekt
5 oktober, 2018

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Domstolsverkets nya huvudentré i Nacka. Här kan du läsa mer om verket.

Permanent konst

COR/R/E/LATION

Konstprojekt
5 oktober, 2018

COR/R/E/LATION är ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler. De är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré i Sundsvall.

Permanent konst

Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi

Konstprojekt
25 september, 2018

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.

Permanent konst

Sten och Lykta

Konstprojekt
24 september, 2018

Ellen Ehk Åkesson arbetar med naturen och skogen som huvudmotiv och har skapat det starkt visuella och stämningsbärande verket Sten och Lykta för Polisutbildningen på Södertörns högskola i Flemingsberg utanför Stockholm.

Permanent konst

Rening

Konstprojekt
31 augusti, 2018

Mitt i ett levande och ljudintensivt folkliv utanför tingsrättsbyggnaden i Lund står verket Rening av Meta Isæus-Berlin i form av en bäddad säng i brons. Genast förflyttas betraktaren till en stillsam annan värld med porlande vatten, värme och närhet.

Permanent konst

Blomman från Weena, en tidsresa (H. G. Wells)

Konstprojekt
19 mars, 2018

Blomman från Weena, en tidsresa (H. G. Wells) är ett grafiskt verk i Humanistiska teaterns plåtfasad. Konstnären Ann Lislegaard skapat grafiska former av en blomma som bildar ett vackert ljusspel. Den stora koniska byggnaden skruvar sig ned mot jorden och temat knyter samman verket till en av science fiction-genrens pionjärförfattare.

Permanent konst

Evig anställning

Konstprojekt / Västlänken: Kronotopia
17 oktober, 2017

Evig anställning av Simon Goldin och Jakob Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. I ett idébaserat konstverk är det själva tankeprocessen, hela processen kring skapandet, inte förverkligandet av ett fysiskt objekt som står i centrum.

Permanent konst Stadsutveckling

Svindelpunkter

Konstprojekt
13 oktober, 2017

Konstnären Karin Ohlins verk Svindelpunkter bildar en enhet med huskroppen. Spegelobjekt med förgyllda ramlister i trä svävar högt upp mellan de olika planen.

Permanent konst

Grundvillkor för permanent konst

Artikel
26 juni, 2017

Från fastighetsägarens sida krävs en öppenhet för att låta en utvald konstnär utforma ett verk med utgångspunkt i platsen och situationen utan att veta på förhand exakt hur slutprodukten kommer att se ut.

Permanent konst

Till mitten hunnen

Konstprojekt
7 juni, 2017

På Häktet i Umeå har konstnären Gerd Aurell arbetat med de häktades egna berättelser i form av stora teckningar i en korridor där de intagna passerar varje dag.

Permanent konst

Många inblandade i processen

Artikel
30 maj, 2017

Flera olika aktörer deltar i arbetet att producera ett permanent verk. En samrådsgrupp följer produktionen från start till att verket är installerat på plats.

Permanent konst

Gravitational Ripples

Konstprojekt
7 maj, 2017

Gravitational Ripples är det vinnande ideförslaget för Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004. Idéförslaget Gravitational Ripples utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat.

Permanent konst

Tjärna Ängar, Borlänge

Konstprojekt / Konst händer
27 april, 2017

Områdets positiva egenskaper ska lyftas fram än mer, det vill Tjärnkraft och Borlänge kommun. Konstnären Lina Sofia Lundin har sedan hösten 2016 arbetet på platsen. Hon har utfört flera textila workshops på Tjärnkraft och nu väntar nästa fas i arbetet. 

Permanent konst Stadsutveckling

Lindängen, Malmö

Konstprojekt / Konst händer
27 april, 2017

Boendenätverket Gatukraft vill öka känslan av trygghet och inflytande i den urbana miljön i Lindängen i Malmö. De har arbetat tillsammans med konstnären Carla Zaccagnini i ett verk som handlar om lek, fantasi och samspel.

Permanent konst Stadsutveckling

Hammarkullen, Göteborg

Konstprojekt / Konst händer
26 april, 2017

Ett nedläggningshotat badhus räddades efter kritik. Istället pågår en renovering. Konstnären Maider López tar kvinnornas vision om badhuset som en frizon vidare i processen.

Permanent konst

Gamlegården, Kristianstad

Konstprojekt / Konst händer
26 april, 2017

När en anonym person på Gamlegården i Kristianstad tänder och släcker sin lampa i hemmet, tänds även en lampa i Gamlegårdens centrum och en på fasaden till Konstakademien i Stockholm, helt nära maktens centrum i Rosenbad. Verket Förhandlingen av Anna Högberg och Johan Tirén ställer frågor kring vem som har makten.

Permanent konst

Gärdeåsen, Ljusdal

Konstprojekt / Konst händer
3 april, 2017

Den Internationella kvinnoföreningen på Gärdeåsen i Ljusdal har samarbetat med serietecknaren Kalle Landegren och ställt frågan ”Vad är ett mirakel?”. Resultatet är sju väggmålningar på bostadshusens fasader i verket Gärdeåsens sju underverk.

Permanent konst

Utan Titel

Konstprojekt
28 februari, 2017

Hösten 2015 invigs nya entrén för KTH-Campus med Jacob Dahlgrens verk Utan titel (2001), som tidigare var placerad i Institutionen för Byggkonstruktion på KTH.

Permanent konst

Att curatera permanent konst

Artikel
11 januari, 2017

I arbetet med permanent konst utgår den konstnärliga processen från den specifika situationen. Processen skiljer sig från att arbeta med exempelvis galleriutställningar, där den konstnärliga idén kommer först och utställningsrummet är en mer neutral plats.

Fördjupning Permanent konst

Sch, tyst, lyssna

Konstprojekt
7 oktober, 2016

Skulpturen Sch, tyst, lyssna i loggian och stenteckningen ”There is no such thing as silence” av Ebba Matz är en konstnärlig gestaltning för KMH, beställd av Statens konstråd. 

Permanent konst

An Imagined City

Konstprojekt
18 september, 2015

Vilka inre bilder har vi av platser vi upplevt på film? Hur lever rummen kvar inom oss? Korridoren i The Shining, antikaffären i Fanny och Alexander, skyskrapan i Die Hard…

Permanent konst

Vad vi vill

Konstprojekt
12 december, 2013

Med det väldiga collaget Vad Vi Vill, som breder ut sig över 180 kvadratmeter skåpyta i Söndrumsskolan i Halmstad har han möjligen hittat det ultimata sättet att gestalta sin poetik.

Permanent konst

Vägledare

Konstprojekt
26 september, 2013

Anton Wiraeus utnyttjar i verket Vägledare en estetik hämtad från trafikskyltarnas utseende och material – entydiga tecken som får sin styrka genom ständig upprepning, och internationell spridning genom regler beslutade av FN.

Permanent konst

Totem

Konstprojekt
23 augusti, 2012

Oskar Aglerts skulptur Totem kan beskrivas som ett monument över den rådande situationen, placerad på en höjd i anslutning till den nya järnvägen i Kiruna. Den består av två delar förbundna med varandra likt ett Janusansikte. Ena sidan före­ställer ett naturalistiskt berg och den andra ett slags industriell fantasiskapelse i maskiners karakteristiskt gula färg.

Permanent konst