permanent-konst,fordjupning


Att curatera permanent konst

Artikel
11 januari, 2017

I arbetet med permanent konst utgår den konstnärliga processen från den specifika situationen. Processen skiljer sig från att arbeta med exempelvis galleriutställningar, där den konstnärliga idén kommer först och utställningsrummet är en mer neutral plats.

Fördjupning Permanent konst