nyheter


Lea Porsager vinner tävlingen om minnesvård

Artikel
3 April, 2017

”Förslaget har både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden. Juryn tilltalas av idéförslagets integrerande gestaltning som tar sig an hela platsen och berör på många plan.”

Nyheter

Många vill tänja gränserna för offentlig konst

Artikel
20 June, 2016

Fler än 200 ansökningar från konstnärer i hela landet. Det var resultaten när Statens konstråd sökte förslag för ny tillfällig konst som utforskar samtiden och flyttar gränserna för konst i gemensamma rum. Tre förslag går vidare.

Nyheter

Upplev Gamlegården på ett nytt sätt 4-12 Juni

Artikel
27 May, 2016

Har du någonsin vågat gå med ögonen stängda? Eller vågat lita så mycket på någon du inte känner att den får leda dig runt när du blundar? Följ med på en guidad vandring och upplev under en timme Gamlegården på ett nytt sätt. Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) är en tyst promenad genom Gamlegården i Kristianstad som utförs av en duett: en guide vars ögon är öppna och en deltagare vars ögon är stängda. Promenaden avslutas med konstverket How can one know in such darkness.

Nyheter

Nytt regeringsuppdrag – utveckla miljonprogramsområden

Artikel
23 October, 2014

Regeringen vill att Statens konstråd ska arbeta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammen kan berikas konstnärligt, tillsammans med lokala organisationer och civilsamhället. Projekten ska präglas av medborgarinflytande. Förslaget i budgetpropositionen gör det möjlighet att ta till vara viktiga erfarenheter och stärka miljön för de boende.

Nyheter

Våra gemensamma rum – platser i förändring? 9 sep.

Artikel
29 August, 2014

Var finns de gemensamma rummen idag? Vilka vistas där och på vilka sätt? Hur har idén om en gemensam sfär utvecklats? Och vart är vi på väg? Hör fyra ledande experter utforska idén om det gemensamma rummet och diskutera villkor och möjligheter för framtiden.

Nyheter

Fullsatt i spegelsalen – Creative Time och Statens konstråd i Berlin

Artikel
5 June, 2014

BERLIN. Fullsatt i spegelsalen i Clärchens Ballhaus, Berlin när vi lanserade vårt samarbete med Creative Time. Ahmet Ögüt, Jonas Staal, Joanna Warsza, Nato Thompson och Magdalena Malm diskuterade konstens sociala och politiska möjligheter. En försmak av ”Creative Time Summit: Stockholm”, 14-15 november i Kulturhuset.

Nyheter

”Källan Är” och ”W” – 5 juni inviger vi 1 interaktivt verk och 1 skulptural mobil på Campus USÖ

Artikel
3 June, 2014

ÖREBRO. Den 5 juni inviger vi två konstprojekt på Campus USÖ, Örebro universitet – Torbjörn Johanssons ”Källan Är” och Fredrika Linders ”W”. De två föränderliga konstverken, som påverkas av människor, väder, ljus och vatten, är exklusivt utformade för läkarutbildningen på Campus USÖ. Konstnärerna vann 2012 en öppen konsttävling för campuset på Universitetssjukhuset.

Nyheter

Statens konstråd och Creative Time lanserar samarbete

Artikel
13 May, 2014

I anslutning till invigningen av Berlinbiennalen 2014 arrangerar Statens konstråd och Creative Time tillsammans ett ”Launch Event” med samtal om konstens sociala och politiska möjligheter, bar och dj Planningtorock. Kvällen ger en försmak av Creative Time Summit som tar plats i Stockholms Kulturhus i november, i ett samarbete mellan Statens konstråd och Creative Time.

Nyheter