internationellt-arbete,fordjupning


Curating context

Artikel
30 maj, 2017

Vad krävs för att arbeta med konst utanför utställningsrummen? Vilka utmaningar och möjligheter ställs den curatoriella praktiken inför när den går från att curatera en utställning, till att curatera ett helt sammanhang?

Fördjupning internationellt arbete