fordjupning


Varsam renovering av konst i en modern kulturmiljö

Artikel
27 november, 2017

1960- och 70-talen var en period i svenskt samhällsbyggande när många nya kontorsbyggnader uppfördes för de statliga myndigheterna – miljöer där offentliga konstverk var viktiga inslag i strävan efter att åstadkomma en livs- och arbetsmiljö där olika estetiska uttryck harmonierade och erbjöd stimulerande intryck.

Fördjupning Samlingen

Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

Artikel
10 juli, 2017

Storskaliga infrastrukturprojekt löper över en längre period, ofta flertalet år. Det kan vara ett stort antal aktörer inblandade, kanske även handla om ytor både över och under jord. En process som är lätt att tappa bort sig i, därför är viktigt att curatorn håller fast tag i detaljerna.

Fördjupning Stadsutveckling

Curating context

Artikel
30 maj, 2017

Vad krävs för att arbeta med konst utanför utställningsrummen? Vilka utmaningar och möjligheter ställs den curatoriella praktiken inför när den går från att curatera en utställning, till att curatera ett helt sammanhang?

Fördjupning internationellt arbete

Att curatera permanent konst

Artikel
11 januari, 2017

I arbetet med permanent konst utgår den konstnärliga processen från den specifika situationen. Processen skiljer sig från att arbeta med exempelvis galleriutställningar, där den konstnärliga idén kommer först och utställningsrummet är en mer neutral plats.

Fördjupning Permanent konst