En stor sten med slangar i ligger mitt i ett rum. Bakom finns grafer och tidslinjer i olika färger.

Svenskt konstverk om klimatförändringarna ställs ut på 17:e internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia

Future Island, av OOZE Architects och konstnär Marjetica Potrč (Eva Pfannes, Sylvain Hartenberg och Marjetica Potrč), är ett levande konstverk – en ö som utvecklas med årstiderna och visar på hur naturen påverkas av klimatförändringarna. Konstverket produceras just nu av Statens konstråd och Akademiska Hus, och är det första svenska offentliga konstverk som visats på internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia.

Future Island är en ö av stenar, en miljö i förändring, som byggs på nya campus Albano i Stockholm. Ön är uppdelad längs latitud 59°20’40”N i två zoner: en varm zon i norr, en kall zon i söder. Den norra sidan värms upp fem grader (med förnybar energi) i förhållande till det omgivande landskapet. På ön finns ett mikroekosystem, en biotop av inhemska växter och djur som ständigt anpassar sig till de långsamt skiftande förhållandena. Utplacerade sensorer kommer att registrera de förändringar som händer på de båda ö-halvorna.

Future Island ställer frågan om klimatförändringarna på sin spets. Hur påverkas naturen av en temperaturhöjning på fem grader? Future Island är en naturvetenskaplig iscensättning som vi kan följa i realtid, men också ett verk som väcker tankar och frågor om den framtid som vi går till mötes, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

Future Island in Venice – The Time of Stone – 2017–2117 på Biennale Architettura 2021

Nu ställs konstprojektet Future Island ut på den 17:e internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia – i form av forskningsprojektet Future Island in Venice – The Time of Stone – 2017–2117. Utställningen består av en prototyp av en uppvärmd sten, arkitekturritningar på det planerade arbetet samt forskning som ger en breddad bild av jordens globala uppvärmning och utforskar tidigare och framtida berättelser om anpassning.

How will we live together? är den 17:e internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia, curerad av Hashim Sarkis. Den är öppen 22 maj–21 november 2021. Future Island visas i Giardinis centrala utställningspaviljong.

Arkitekt/konstnär

OOZE Architects bildades 2003 av Eva Pfannes and Sylvain Hartenberg. Ooze arbetar i skärningsfältet mellan konst, arkitektur och stadsutveckling. Gruppen är baserad i Rotterdam i Nederländerna. Sedan 2008 samarbetar de med konstnären, arkitekten och forskaren Marjetica Potrč. Potrč är baserad i Berlin och Ljubljana.