Bild av verket Eternal Employmen av Jakob och Goldin_Simon_Senneby.

Statens konstråd kommenterar Trafikverkets beslut att Evig anställning inte ska genomföras

Trafikverkets ledning har beslutat att konstnärerna Goldin+Sennebys konstprojekt Evig anställning för Västlänkens station Korsvägen i centrala Göteborg inte ska genomföras.

– Det är väldigt tråkigt att projektet Evig anställning avbryts. Inte minst med tanke på det starka stöd som vi uppfattar att konstverket har hos många göteborgare. Trafikverket och vi gör olika bedömningar av projektets genomförbarhet. Vi tror att det finns momentum just nu för alternativa finansieringsformer och hade hoppats få rimlig tid att lösa frågan under våren 2022. Att projektet nu avbryts beror på omständigheter som vi inte råder över, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

Konstverket Evig anställning är ett samarbete mellan oss och Trafikverket. Det består av två delar, stationens gestaltning med material, armaturer och ljusupplevelse, och en performance. Konstnärerna Goldin+Senneby vann en tävling om att utföra konstverket 2017. Trafikverket ingick i tävlingsjuryn, liksom representanter från Statens konstråd, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Juryn var enig i sitt beslut. Simon Goldin och Jakob Senneby har sedan dess arbetat med verket och bland annat ägnat fyra år åt att utforma stationens gestaltning. Tillsammans med juridisk expertis har de också tagit fram stadgar och gåvobrev för stiftelsen Evig anställning.

– Ibland går konstverk som inte förverkligas ändå till historien. Evig anställning banar nya vägar för hur offentlig konst kan tänkas och har förändrat allmänhetens syn på vad offentlig konst kan vara. Flera hundra personer från många olika länder har sökt tjänsten som evigt anställd på station Korsvägen. Det vittnar om att idéförslaget Evig anställning väcker nyfikenhet och stort engagemang, både i Sverige och internationellt, säger Patrick Amsellem.