Två personer står och inventerar konst i en lagerlokal.

Statens konstråd flyttar till Skeppsholmen

I september 2022 flyttar vi in i våra nya lokaler i Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm. Efter 18 år är det dags att byta adress och redan den 6 juni lämnar vi lokalerna på Hälsingegatan 45 för Svensksundsvägen 11.

Vårt nya hem ligger på vänster sida en bit uppför backen strax efter att du passerat Skeppsholmsbron. Huset har genomgått en helrenovering efter att tidigare ha använts som Kungliga konsthögskolans grafikateljéer.

Välkommen till invigningen lördagen den 17 september!

–  Parallellt med att vi bedriver verksamhet i hela landet planerar vi under hösten att utöka aktiviteterna på plats. Med program av olika slag och möten med konsten i de nya vackra rummen på Skeppsholmen fortsätter vi att verka för ett ökat intresse och engagemang för gestaltningen av våra gemensamma rum, säger Patrick Amsellem, direktör för Statens konstråd.

Under tiden flyttlasset går och medan vi kommer i ordning når du oss som vanligt på telefon och e-post.

Kontakta Statens konstråd