Processledning för konst inom gemensamma livsmiljöer – Träning i att leda förändring genom dialog och medskapande

Konst kan vara en kraft för att samhället håller ihop samtidigt som den utmanar och öppnar nya vägar. Aldrig tidigare har behovet av förändringsprocesser som inte förenklar, utan bygger på engagemang och kunskap hos många, varit så tydligt. Därför har vi på Statens konstråd glädjen att kunna erbjuda en utbildning i processledning för konst inom gemensamma livsmiljöer. Utbildningen innehåller tre skräddarsydda webbaserade lärtillfällen under september–november 2020.

Att arbeta med konst i gemensamma livsmiljöer generellt och Politiken för gestaltad livsmiljö specifikt förutsätter förmågan att tänka och agera sektorsövergripande, att se helheter och agera utifrån nya roller. Statens konstråd har i samarbetet med konstaktörer i hela Sverige märkt behovet att fördjupa sig i hur vi kan arbeta bättre tillsammans. Därför erbjuds nu en lärande resa som kombinerar syftet att stärka kapaciteten att driva förändring genom medskapande metoder och arbetssätt med tillfället att lära och agera tillsammans om konstens plats i gemensamma livsmiljöer. Under utbildningen kommer deltagarna att ha möjlighet att förbereda innehåll till Samtidskonstdagarna 2020 (21–23 oktober) och förbereda sig att leda moment under dessa dagar.

Utbildningen vänder sig till personer som är engagerade för och arbetar med offentlig konst, gestaltning av gemensamma livsmiljöer och medborgarengagemang. Främst konstaktörer och konstnärer men också tjänstepersoner från kommuner och regioner med mera, välkomnas att delta. Vi bjuder också in personer från närliggande områden som civilsamhälle, arkitektur, design, planering, plats- och områdesutveckling och fastighetsbranschen som samverkar med konstaktörer.

Fokus för utbildningen ligger på att leda människor i att medskapa och samarbeta så att allas engagemang och kreativitet tas till vara. Ett flertal metoder och arbetssätt introduceras och vi kommer passa på att arbeta med frågor som är relevanta för oss just nu:

  • Hur kan vi stärka konstens plats i samhälle och offentliga rum samtidigt som vi värnar dess särart och frihet?
  • Hur kan utforskande och deltagande processer passa in och samtidigt bli en kraft för att förändra ohållbara system?
  • Hur kan konst och kultur bli en kraft för att engagera fler i skapandet av de demokratiska mötesplatser vi behöver mer än någonsin?

Varmt välkomna till en spännande läranderesa under hösten!

Fakta om utbildningen

Utbildningen är en sammanhållen process, där varje moment bygger på ett tidigare. Deltagande på samtliga tillfällen ger den bästa lärupplevelsen.

1:a tillfället, 10 september kl 9.00–16.30 och 11 september kl 9.00–12.30
2:a tillfället, 14 oktober kl 9.00–12.30
Samtidskonstdagarna: 21–23 oktober (denna ingår inte i utbildningen men används som plats att lära, öva och fördjupa med fler från fältet)
3:e tillfället, 13 november, kl 9.00–12.30

Dessutom tillkommer tid i lärgrupper som ni själva planerar in och styr över. Samt viss tid för att inläsning eller för att ta del av inspelat material. Ett tips är att delta flera från samma region, nätverk eller initiativ för att på detta sätt utveckla era metoder och kultur för samarbete.

Plats
De fasta träningstillfällena sker webbaserat via Zoom. Fokus ligger primärt på samverkan, medskapande och arbete med grupper i fysiska rum. Mellan tillfällena har ni möjlighet att testa och träna i era sammanhang lokalt. Eftersom vi möts online kommer ni också lära er om att leda medskapande möten online.

Vad får du med dig?
Utbildningen syftar till att stärka kapaciteten att leda medskapande processer för konst inom gemensamma livsmiljöer. Som deltagare får du med dig:

✓ Fördjupad förståelse för strategier för arbete med komplexa utmaningar och
systemförändring;
✓ Verktyg och modeller för design av medskapande möten och längre
förändringsprocesser;
✓ Fördjupning i processledning med flera konkreta metoder;
✓ Insikter kring och verktyg för det personliga ledarskapet;
✓ Stöd för att designa och planera en egen process kopplat till arbete eller uppdrag;
✓ Ett utökat nätverk och möjligheten att medskapa nya initiativ och projekt.

Ledare
Träningen hålls av Kajsa Balkfors, David Ershammar och Jesper Hök, som har många års erfarenhet av att leda och utbilda inom förändringsprocesser både i offentliga verksamheter och i komplexa samverkan inom och med civilsamhället. Den här utbildningen bygger på Medskapande ledarskap i praktiken och lärdomar från praktikgemenskapen Art of Hosting.

Kostnad och investering
Utbildningen är avgiftsfri för personer från målgruppen. Den förutsätter investering i form av tid och en vilja att utveckla sina sätt att arbeta. Det finns ett begränsat antal platser och deltagande på samtliga träffar rekommenderas starkt då träningstillfällena bygger på varandra.

Anmälan
Anmälan via knappen nedan. Sista anmälningsdag är 20 augusti.

 

Anmäl dig till utbildningen här