2020 års upplaga av Samtidskonstdagarna bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens framtid i gemensamma livsmiljöer. Det blir en medskapande konferens med fokus på att bygga tillit och på att stärka kapaciteten att samverka hos konstfältets olika aktörer.

Plats för Samtidskonstdagarna 2020
Samtidskonstdagarna 2020 skulle ha hållits i i Värnamo i Jönköpings län på konst- och designmuseet Vandalorum. Med tanke på den ovisshet som råder kring Covid-19-pandemin, har Statens konstråd tvingats fatta beslutet att Samtidskonstdagarna inte kan arrangeras på en fysisk plats i höst. Istället hålls de för första gången helt digitalt med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar. Vår förhoppning är att det ska öka tillgängligheten och ge möjlighet för fler att delta. Erfarenheterna från den förberedande workshopen i april visade att det också finns fördelar med att mötas digitalt, när det gäller att skapa ett demokratisk och inkluderande samtal. Jönköpings län och Vandalorum kommer istället att stå som värdar för Samtidskonstdagarna 2024 och ser fram emot att välkomna alla då.

Förberedelser och praktisk information 
Tid: 21–23 oktober kl 09.30–15.30 samt mingel den 21 oktober kl 16.00–18.00.
Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur du går tillväga för att använda dem kommer att informeras om i ett informationsbrev till anmälda deltagare närmare konferensen. Då kommer vi även att skicka med de länkar som behövs för att medverka.

Anmälan till Samtidskonstdagarna 2020

2020 års upplaga av Samtidskonstdagarna, 21– 23 oktober, är helt webbaserad och har temat Konstens framtid i gemensamma livsmiljöer. Det blir en medskapande konferens med fokus på att bygga tillit och på att stärka kapaciteten att samverka hos konstfältets olika aktörer.

2018 röstade Sveriges Riksdag igenom Politiken för gestaltad livsmiljö med brett partipolitiskt stöd. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” Samtidskonstdagarna i oktober kommer ge mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, konstaktörer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor tillsammans.

I år är medverkan i Samtidskonstdagarna avgiftsfri. Det betyder att det förutsätter investering i tid under alla de tre dagarna.

Här anmäler du dig till Samtidskonstdagarna 2020