Ny konstkollektion

Alla konstkollektioner bygger på de speciella förutsättningar som lokalerna och myndigheternas verksamheter erbjuder. Ingen konstkollektion är med andra ord den andra lik. Här kan du läsa mer om hur du som myndighet ansöker och vad det kostar att låna konst.

Vem står för vilka kostnader?

Att låna konst från Statens konstråd kostar inget för myndigheterna. Både lånet av själva konstverken och konstkonsultens arbete med att sätta samman konstkollektionen bekostas av Statens konstråd. Det gäller även eventuella inköp av nya konstverk som behövs för att helheten ska bli bra. Myndigheten står för kringkostnader som transport av konstverken till sin lokal, arvode för tekniker när verken hängs, eventuell omramning av äldre konstverk som myndigheten vill behålla osv.

Läs om kostnader och ansvar

Beställ ny konst

Jobbar du på en statlig myndighet, och skulle vilja låna konst från Statens konstråd?

Du ansöker om att få en konstkollektion elektroniskt. Ladda ned och fyll i denna blankett, och mejla den till registrator@statenskonstrad.se. Skriv myndighetens namn, ort som ansökan avser samt ordet ”konstansökan” i mejlets rubrikfält.

Mottagna konstansökningar behandlas vid beslutsmöten 5 gånger per år.

Statens konstråds samling består av mer än 100 000 verk som köpts in under många decenniers tid. Det gör den till ett unikt material för alla som vill följa den svenska konstens utveckling sedan andra världskriget. Större delen av samlingen är placerad på statliga myndigheter runt omkring i landet.

Hur köper Statens konstråd in konst?

– Att ha motiveringar till inköpen från en grupp med konstkompetens, och en väl förankrad policy, ger insyn för medborgarna och trygghet för beslutsfattarna, säger Anders Olofsson, som är inköpssamordnare.

Han blir ibland kontaktad av kommuner, regioner eller andra offentliga aktörer som är osäkra på hur de ska hantera sina konstinköp. Hans tips till dem är att ta fram en inköpspolicy och att bilda en grupp som får i uppdrag att bedöma inköpsförslag och göra utlåtanden till beslutsfattarna. I gruppen kan ingå exempelvis förmedlingsintendenter, lokala museiintendenter, bildpedagoger eller andra personer med erfarenhet av konstnärliga uttryck.

Konstansökningar behandlas 6 gånger per år

Under 2019 gäller dessa ansökningstider:

Ansök senast

2019-01-28
2019-03-25
2019-05-06
2019-08-26
2019-10-14
2019-12-02

 

Beslutsmöte

2019-01-31
2019-03-28
2019-05-09
2018-08-29
2019-10-17
2019-12-05