Konst vid nybyggnation

Hur ansöker man?

Ansökan görs så tidigt som möjligt i byggprocessen av fastighetsägaren på blanketten ”Ansökan om samarbete avseende byggnadsanknuten konst”. På blanketten skall det framgå vilka som är kontaktpersoner och vilka tidsramar som gäller. Ritningar och annat relevant underlag kan med fördel skickas med. I samråd med fastighetsägaren, brukarrepresentanter, arkitekt och andra berörda parter beslutar Statens konstråd plats eller miljö för gestaltningen, enas om upphandlingsförfarande och konstnärsval samt godkänner konstnärens skissförslag.

Alla fastighetsägare som bygger, äger eller förvaltar byggnader med statlig verksamhet kan ansöka om samarbete. Fastigheten ska vara så kallad ändamålsfastighet, vilket betyder att den har liten eller ingen alternativ användning än just statlig verksamhet.

Varför permanent konst? Läs mer här Hur går det till? Läs mer här Vad blir det? Läs mer här

Ansökan om samarbete avseende permanent, byggnadsanknuten konst

Blanketten används av fastighetsägare för att söka samarbete med Statens konstråd avseende byggnadsanknuten konst vid ny/ombyggnationer. Byggnadsanknuten konst definieras som fast tillbehör till byggnaden. Den byggnadsanknutna, platsspecifika konsten ägs samt vårdas och förvaltas av fastighetsägaren.

För frågor, kontakta projektsamordnare och arkivarie.