Samarbeta med oss

Är ni en fastighetsägare som bygger nytt för en statlig verksamhet? Eller en statlig myndighet som vill ansöka om en konstkollektion? Statens konstråd samarbetar med flera olika aktörer om konst och gestaltning i gemensamma miljöer. Inom stadsutvecklingsområdet har vi ofta ett nära samarbete med boende, civilsamhälle och kommuner runt om i landet. Vi arbetar också aktivt med råd och anvisningar till myndigheter och fastighetsägare om vård av statlig konst.

Här får du reda på mer om olika möjligheter till samarbete.

Stadsutveckling med konst

Jobbar du med stadsutveckling i en kommun? Eller är du privat fastighetsägare i ett område där stadsutveckling pågår? Vi arbetar med flera olika aspekter av stadsutveckling. Vi gör utlysningar av våra stadsutvecklingsprojekt och just nu koncentrerar vi stadsutvecklingsarbetet på regeringssatsningen Konst händer.

Vill ni ha konst till myndigheten?

Vi arbetar med permanent konst vid nybyggnationer och kollektioner i form av lös konst till statliga myndigheter. Läs mer om ansökningar, kostnader, ansvar och arbetsprocesser för olika miljöer och verksamheter.

Konstnär?

De senaste åren har våra projekt i statliga miljöer minskat i antal. Därför avslutade vi 2014 möjligheten för konstnärer att ansöka om uppdrag. Vi inleder idag samarbeten direkt med konstnärer eller utlyser öppna tävlingar som vi annonserar på webbplatsen.

Vikten av samverkan

Samverkan mellan olika kompetenser är avgörande vid gestaltning av gemensamma miljöer. Det var en av lärdomarna från regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Vi tar vidare lärdomarna och utvecklar nya former av samverkan i våra pilotprojekt.