Så går vi vidare med utlysningarna för Kunskapsnav offentlig konst

Nu bygger vi upp ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att du ska kunna hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. I våras skickade vi ut tre utlysningar inom Kunskapsnav offentlig konst, för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer.

Så går vi vidare med utlysningarna

Kommuner och fastighetsägare som ansökt om utlysningen Första gången – steget vidare kommer att få ett svar under första hälften av juli. För de som ansökt om Konst i stadsutveckling ges ett första svar om de går vidare under samma tid och ett slutgiltigt svar i augusti. Svar på utlysningen Lokala konstprojekt ges i september.

Syftet med de samarbeten som Statens konstråd nu går in i är att stärka kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer i deras arbete med offentlig konst. Stödet kan innebära finansiering eller medfinansiering men även utbildning i form av workshops, seminarier eller konferenser. Behoven ser olika ut på olika platser och stödet tas fram i samarbete med respektive part. En viktig del i arbetet är nätverksbyggande. När vi avslutat ett samarbete ska det inte bara finnas ökad kunskap utan också ett nätverk att vända sig till vid frågor och strategier runt utveckling.

Statens konstråd kommer parallellt med de initierade samarbetena att bygga ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att det ska vara möjligt att hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Vad är Kunskapsnav offentlig konst?

Statens konstråd har från 2018 ett nytt uppdrag att bygga upp ett kunskapsnav för att sprida kunskap om konstens roll i det offentliga rummet.
Målet med kunskapsnavet är att du ska kunna hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande.

Läs mer om Kunskapsnav offentlig konst

Toppbild: Ricard Estay