Perspektiv på Konst händer

Perspektiv på Konst händer innehåller sju forskartexter om regeringens satsning på offentlig konst och invånarinflytande i miljonprogrammets bostadsområden i Sverige, genomförd av Statens konstråd och Kulturrådet 2016-2018. Statens konstråds del av uppdraget hette Konst händer, och belyses i publikationen ur en rad olika forskares perspektiv. Författare är Jonna Bornemark, Henna Harri, Marcus Jahnke, Jenny Lööf, Edda Manga, Tor Lindstrand, Monica Sand och Sofia Wiberg. Publikationens förord är skrivet av Lena From, Statens konstråds projektansvariga för regeringssatsningen.