Katalog 32

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 32, utgiven 2003.