Katalog 30

Sedan 1937 har Statens konstråd tagit fram många publikationer och årskataloger. Här kan du ta del av Katalog 30, utgiven 2001.