Location: Vara

Blue Orange

Konstnär: Katharina Grosse
Kategori: Permanent konst
Ort: Vara