Location: Solna

Natt som dag

Konstnär: Andreas Eriksson
Kategori: Permanent konst
Ort: Solna
Curator: Peter Lundström