Location: Skövde

Vägledare

Konstnär: Anton Wireaus
Kategori: Permanent konst
Ort: Skövde
Curator: Cecilia Hjelm