Location: Ljusdal

Gärdeåsen, Ljusdal

Konstnär: Kalle Landegren & Santiago Mostyn
Kategori: Permanent konst
Ort: Ljusdal