Location: Kungsmarken, Karlskrona

Kollektiva kroppen

Konstnär: Johanna Gustafsson Fürst
Kategori: Permanent konst, Stadsutveckling
Ort: Kungsmarken, Karlskrona
Curator: Joanna Zawieja, Peter Hagdahl