Location: Hammarkullen, Göteborg

Moving Plants

Konstnär: Maider López
Kategori: Permanent konst
Ort: Hammarkullen, Göteborg
Curator: Marti Manen, Lena From, Peter Hagdahl