Location: Hageby, Norrköping

Paviljong

Konstnär: Map 13 Barcelona
Kategori: Permanent konst, Stadsutveckling
Ort: Hageby, Norrköping
Curator: Joanna Zawieja, Marti Manen, Peter Hagdahl