Luleåbiennalen Radio 65.22

Radio 65.22 är ett tvärsnitt av Luleåbiennalen 2020:s tema och innehåll. Tanken är att förstärka och tillgängliggöra skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster från biennalen. Radio 65.22 gör det också möjligt för dig som inte kunde besöka biennalen att uppleva delar av den.

Tanken med Radio 65.22 är att själva mediet blir en plattform för Luleåbiennalens idé om radio och dess förmåga att skildra och avspegla vår omvärld. Radio 65.22 får till uppgift att på ytterligare sätt berätta om verkligheten, som kanske inte är möjligt genom bilden eller texten. Statens konstråd medverkade i Luleåbiennalen med konstserien Vävda sånger. Här kan du lyssna på samtal och ljudverk från den.

#1

Under Brottstycken: Tiden på jorden presenteras radioprogram och ljudverk i olika genrer och former som på ett eller annat sätt är ett utsnitt ur årets biennal.

#2

Platsens ande: Ett turnerande litteratursamtal om språk och plats
Vad betyder det platsspecifika berättandet idag? Vad gör Norrbottens landskap unikt i litteraturen? Kan vi förstå skrivande praktiker på nya sätt genom att placera oss i dess miljöer?

Platsens ande är ett turnerande litteratursamtal i Norrbotten och görs som en del av Luleåbiennalen 2020. Under ledning av kulturjournalisten och författaren Kerstin Wixe söker vi upp platser som varit avgörande för en författares berättelser eller bär berättelsens historia.

Kerstin Wixe möter Lars Gyllenhaal i Karlsvik, Elin Anna Labba i Porjus och David Väyrynen i Malmberget. Genom att låta samtalen ta plats i dessa miljöer närmar vi oss skrivandets rötter och bilder i konkret möte, som borgar för en typ av realism som bottnar i det platsspecifika, grundat i marken, historien och de mänskliga relationerna på platsen.

#3

Vävda sånger
Vävda sånger är en serie radioprogram som genom intervjuer, ljudverk och akustiska interventioner berättar om platser, historier, och de maktförhållanden som präglar dem. Serien baseras på samtal med konstnärerna om arbetet bakom deras verk i utställningen med samma namn, som ingår i Luleåbiennalen 2020. Serien inbegriper också samtal med curatorerna och inbjudna gäster med fördjupande inslag. Vävda sånger produceras i samarbete mellan Statens konstråds programverksamhet och Luleåbiennalens Radio 65.22.

Genom en fördjupande serie av program önskar vi accentuera sången och röstens roll i skapandet av nya världsbilder och -ordningar. Vävda sånger väcker frågor om något så konkret som jorden vi vandrar på och hur vi lever våra liv på den. På olika sätt ger sig projektet i kast med att upphäva en västerländsk logik där det magiska perspektivet separerats från det vardagliga livets nivå. Det vänder örat mot jorden och lyssnar till de muller, trauman och sånger som därigenom väcks till liv.

#4

deKonstruktion
deKonstruktion är en serie radioprogram organiserade av Pernilla Fagerlönn och Miriam Vikman. I Välkommaskolans aula i Malmberget skulle en scen för panelsamtal, föreläsningar, musik och andra scen-händelser, med konstnärer och kulturarbetare från Malmberget och Gällivare, ha tagit form. På grund av rådande pandemi och allmänna restriktioner har programmet istället fått inta radions domän.

Här reflekterar de inbjudna konstnärerna och kulturarbetarna tillsammans över effekter av omvandlingar, förvandlingar och omförhandlingar av den lokala tillvaron, och hur man ska kunna få fatt i och återta allt det som riskerar att suddas ut i processerna av en plats försvinnande. Programmet kommer också att fokusera på hur det kollektivt går att bidra till att hålla Malmbergets historia vid liv, hur man läker och skapar nya minnesmärken i tillvaron. Programmet är den del av Vävda Sånger som tillkommit i samarbete med Statens konstråd.