Minne och framtid

Samtalsserien Breddat berättande för offentlig konst undersöker hur historiska maktförhållanden fortsätter att forma vår samtid. Detta seminarium lyfter fram konstnärernas perspektiv och hur Statens konstråd i framtiden kan arbeta med dessa frågor. Detta med bakgrund i de krav som formulerats av Black Lives Matter-rörelsen och de internationella satsningar som följt av den.

I Frankrike har Louvren en utlysning för ett monument över den franska kolonialismen och i USA har Mellon Foundation satsat en historiskt unikt stor summa på arbeten och bearbetning av offentliga monument. Vad kan vi se framför oss i ett svensk sammanhang och vilka uttryck kan sådana konstnärliga arbeten ta i den offentliga konsten? Vad kan Statens konstråd som en statlig aktör göra?

Programmet innehåller videopresentationer och textbidrag från konstnärer som har arbetat med dessa frågor och som Statens konstråd har samarbetat med, följt av ett livesänt panelsamtal med konstrådets nytillträdda direktör. Livesändningen kommer också att finnas att ta del av i efterhand på webben.

Datum: 2021 (exakt datum kommer).
Se vårt kalendarium för mer info.

I samtalsserien Breddat berättande för offentlig konst undersöker vi hur vi kan förstå hur historiska maktförhållanden fortsätter att forma vår samtid. Genom en dekolonial förståelse av vår tid, det vill säga genom ett antagande om att ett kolonialt maktförhållande formar samtiden, vill vi skapa ett ramverk för en samtalsserie som undersöker relationen mellan dekolonialitet och offentlig konst. Samtalsserien består av fyra delar.