Konstnärens medarbetare: Statens konstråd, Arkitektur- och designcentrum, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Helsingborgs stad.