Konstnären John E Franzén framför sin målning Cadillac Eldorado

Överfört förvaltningsansvar av statlig inköpt konst

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet.

Ansökan om överfört förvaltningsansvar görs genom att myndigheten fyller i och skickar in blanketten Begäran om överfört förvaltningsansvar för statlig konst till Statens konstråd.

Beslut om överfört vård- och förvaltningsansvar fattas normalt inom fyra till sex veckor. I samband med beslutet flyttas även berörda konstverk i Konstdatabasen till den myndighet som övertar förvaltningsansvaret för de aktuella konstverken.

Instruktioner

På respektive blankett finns instruktioner för hur du fyller i dem. Samtliga blanketter kan fyllas i på din dator. Därpå ska de signeras och skickas med e-post till registrator:

Registratur

Fax: 08-440 12 81
registrator@statenskonstrad.se