Regeringsuppdrag

Statens konstråd är en myndighet som arbetar på uppdrag av Kulturdepartementet, i detta ingår att utföra de uppdrag vi får av regeringen. Regeringsuppdragen anges i det regleringsbrev som Statens konstråd får varje år. Här finns information om de regeringsuppdrag som Statens konstråd arbetar med.

Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Arbetet utgick från varje enskild plats, tillsammans med de boende, civilsamhällets aktörer, kommuner och andra aktörer i områdena.

Kunskapsnav offentlig konst

Under 2018 fick Statens konstråd ett nytt regeringsuppdrag – att skapa ett kunskapsnav för offentlig konst. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller. Kunskapsnavet ingår även Samtidskonstuppdraget, vilket ska främja samtids- konstens utveckling och spridning i landet. I uppdraget igår bland annat att arrangera Samtidskonstdagarna.

 

 

 

Regleringsbrev

Nedan finns de regleringsbrev som styr Statens konstråds verksamhet. Regleringsbreven kommer årligen från regeringen.

Regleringsbrev 2020

Regleringsbrev 2019

Regleringsbrev 2018

Regleringsbrev 2017

Regleringsbrev 2016

Regleringsbrev 2015

Regleringsbrev 2014

Regleringsbrev 2013

Regleringsbrev 2012