Bilder och upphovsrätt

Vi har många bilder. I vårt pressrum finns de som hör till pressutskicken. Behöver du andra så hör av dig till våra presskontakter. Observera att konstverken och bilderna är upphovsrättskyddade, både på webbplatsen och i pressrummet.

Konstverk av konstnärer som representeras av Bildkonst Upphovsrätt Sverige i (BUS) är återgivna med tillstånd av BUS. Användning av bilder är reglerade i avtal med respektive fotograf eller representant för fotograf.

Läs mer om upphovsrätt för bilder på till exempel Svenska Fotografers Förbund (SFF) eller  Bildleverantörernas förening (BLF).

© Statens konstråd, respektive författare, konstnärer, illustratörer och fotografer.