Skissbil på ett hus

Nytt skissuppdrag för konstnärer på Umeå universitet!

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller en permanent konstnärlig gestaltning i den nya byggnaden Hus K på Umeå universitet. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus.

Curatoriell vision: Vetenskap på tvären

Hus K byggs för Umeå universitet och kommer bland annat att innehålla tentamenslokaler. Den nya byggnaden kommer att användas av alla universitetets delar och får en central placering på campus. Mycket av den ursprungliga terrängen kommer att sparas och kommer att bli en viktig del av upplevelsen av platsen och bidra till en god arbetsmiljö. Umeå universitetets verksamhet är samlad i ett campus. Att olika forskningsområden ligger nära varandra bidrar till tvärvetenskapliga samarbeten. Den tvärvetenskapliga inriktningen lyfts fram i konstprogrammets vision för den offentliga gestaltningen, liksom platsens historia. Umeå universitet började byggas på 1960-talet och var fram till slutet av 1950-talet renbetesmark. Arkitekturen erbjuder flera möjligheter till byggnadsintegrerade gestaltningar, både inomhus och utomhus.

Samverkan

Projektet genomförs inom ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, med Umeå universitet som framtida brukare. Samrådsgruppen består av representanter för Akademiska Hus, Umeå universitet, Link Arkitektur och Statens konstråd. Representanterna i samrådsgruppen har beslutsmandat i de frågor som rör den konstnärliga gestaltningen.

Sista ansökningsdag är 22 maj 2022.

Läs mer och skicka intresseanmälan