Nu har verket Kollektiva kroppen i Mellanstaden invigts

Konstnären Johanna Gustafsson Fürst har arbetat med konstprojektet i Mellanstaden, Karlskrona, i två år. Nu har verket Kollektiva kroppen invigts.

36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Det nya verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona. Konstverket är placerat söder om Folkets Hus och består av ljusskyltar som synliggör att HÄR är Mellanstaden. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst har arbetat med att ta fram konstverket under två år.

Processen har skett i nära samarbete med en grupp boende och verkande i området: Hind Abdul Wahab, MatsOlof Arnoldsson, Leo Azirovic, Nadja Braiteh, Lubna Dadoush, Laila Hammarlund, Ann-Christine Ottosson och Ali al-Saqr samt i dialog med representanter från Karlskronahem och föreningen Folkets hus och park, Mellanstaden. Johanna Gustafsson Fürst har drivit två parallella processer i projektet. I huvudsak har hon utvecklat ett konstverk för platsen, men hon har också engagerat sig i att stödja den nya Folkets Hus och Park-föreningens arbete i ett initialt skede.

– Det har varit fint att tillbringa tid på platsen och lära känna den via de personer jag mött. Vi har varit upptagna av olika vardagligt viktiga saker så som bostadsområdenas planer och dess olika stadsplaneringsideal, de ombonade innergårdarna, belysning och samhällsfrågor. Hur bra det skulle vara om det skapades ett torg, om hålen i asfalten lagades och om det blev fler övergångsställen, säger Johanna Gustafsson Fürst.

Verket Kollektiva kroppen är både ett slags entré till bostadsområdet Kungsmarken och en samlande punkt mellan de tre områdena, och samtidigt en signal ut till större sammanhang, beskriver Johanna Gustafsson Fürst.

– Genom att tillbringa mycket tid på plats och samarbeta nära lokala föreningarna och boende har Johanna Gustafsson Fürst skapat ett platsspecifikt verk som lyckas vara både monumentalt och skört. Det har dessutom redan påverkat området i ett större perspektiv genom att sätta ljuset på avsaknaden av publika gemensamma rum och stärka de lokala försök som finns till att få till dessa, säger Joanna Zawieja, arkitekt, Konst i stadsutveckling vid Statens konstråd.