Nasim Aghili om den osynliggjorda kroppen och konsten i Hässelby

Konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson har tillsammans jobbat med Rådet för enade kreoler i Hässelby.

Nasim Aghili, berätta om verket!

– Verket handlar om existensberättigande för den osynliggjorda kroppen i ett samhälle. Vi har samarbetat med organisationen Rådet av enade kreoler och verket speglar deras önskan om att den kreolska identiteten ska ges plats i stadsbilden. Efter flera konstnärliga förslag landade vi i Sanesin (kurdiska för grönskande, skinande plats) en mötesplats med bänkar och ett solcellsdrivet ljudverk med Maya Angelous dikt Still I Rise.

Hur föddes idéerna?

– Idéerna utgår från Rådet av enade kreoler. Redan när de gick in i projektet hade de en önskan om en scen och mötesplats, inspirerad av en amfiteater. Jag och konstnären Björn Karlsson har jobbat väldigt nära rådet och vi har varit noga med att det är deras viljor som styr. Vi har många gemensamma beröringspunkter och verkar alla inom en feministisk, antirasistisk och dekoloniserande idétradition. Det har gjort att idéerna växt fram naturligt i samarbetet.

Hur har ni arbetat?

– Vi har haft en workshopbaserad metod där vi har delat på ansvaret. Ibland har rådet arrangerat träffar, ibland jag och Björn. En av workshoparna hade vi på en buss, för att se vad som händer när en mötesplats blir mobil. Vi har gjort studiebesök på organisationer som gör självständiga projekt och även haft öppna workshops där boende i området var inbjudna. Alla som har jobbat i gruppen har fått betalt för sitt arbete.

Vilka var de största utmaningarna?

– En stor utmaning var att ta sig över det avgrundsdjupa avstånd som finns mellan invånarna i stadsdelen och de som har makten att fatta besluten på kommunen. Rådet är en organisation av kunniga och välutbildade människor som har agerat enligt konstens alla regler. Ändå har de bemötts av respektlöshet och rasism. Det finns också utmaningar i att jobba utifrån ett regeringsuppdrag som på förhand formulerat vad som är demokratiskt och vad vi ska bidra med på platsen. Att jobba med en institution har gjort att det funnits resurser. Samtidigt har det medfört en del gränser. Ibland har vi föreställt oss saker som faktiskt inte har gått att genomföra.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Jag tänker att en ständigt ska vara kritisk mot institutioner och deras sätt att arbeta. I ett samarbete där civilsamhälle är en part, som kanske inte har erfarenheter av byråkratiska processer, är det viktigt att konstnären tar ansvar för att arbetsförhållandena för parterna blir jämlika.

HÄSSELBY ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER.

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum