Bild på Statens konstråds byggnad kvällstid

Mystiskt konstverk inspiration när byggnadshistoria väcks till liv

Ljus strålar ut i mörkret, pulserande i olika färger och det låter från fönstren på bottenvåningen hos Statens konstråd. Under tio dagar kommer byggnaden Kasern II till liv i Maria W Horns Aether, en audiovisuell komposition för ljus, brasstrio och syntes. Verket består av två delar, installation och framförande, och utgår från platsens historia och Pär Bromans Eter – ett verk från 1992 som finns i portalen vid byggnadens entré.

Eter var det femte elementet i antikens och medeltidens naturfilosofi. Utöver de fyra jordiska elementen jord, vatten, luft och eld, fanns etern som en andlig axel som band ihop allt annat i universum. En ande och en energi. Svårfångad och mystisk. Senare sågs eter som ett ljusbärande medium och som ett vakuum, det som finns mellan tingen och elementen. Maria W Horn har i Aether inspirerats av mystiken kring vad eter är och dess tänkta funktion som bärare av det osynliga och tomrummet efter det som lämnats kvar. Framviskade berättelser, undflyende spår och skuggor som bär på platsens historia har bidragit till skapandet av verket.

Kasern II, byggnaden Statens konstråd har sina lokaler i, var länge en kasern för båtsmännen som verkade på Skeppsholmen. Fortfarande finns kakelplattor från den tiden kvar på väggarna och vi kan se spår av männen i de krokar som användes för att fästa upp deras hängmattor. I Aether ger Maria W Horn röst åt husets historia.

Det audiovisuella stycket framförs vid ett antal tillfällen ihop med en noterad komposition för brasstrio, vars klanger kompletterar och utökar de elektroniska och tillsammans tar oss med på en resa i bortom tid och rum.

– Mitt arbete handlar mycket om perception och långsamhet som ett sätt att ändra fokus och förändra sitt lyssnande. Ljus har varit ett hjälpmedel för det, för att nå en djupare lyssningsupplevelse, säger konstnären Maria W Horn.

Maria W Horn har tidigare gjort ett platsspecifikt verk för Statens konstråd i Luleå på det gamla fängelset Vita duvan och är intresserad av hur man kan fånga ett rums specifika karaktär med hjälp av ljud.

– Jag är intresserad av att kartlägga ett rums specifika akustiska egenskaper, och via dessa nå fram till en djupare förståelse av dess historia. Genom att komponera musiken med rummets resonansfrekvenser i åtanke blottläggs platsens unika karaktär och historia, och i mitt platsspecifika komponerande har detta blivit en typ av lyssningspraktik – ett sätt att aktivera platsens minne.

Om konstnären och om verket

Maria W Horn är utbildad tonsättare i elektroakustisk komposition som de senaste åren utökat akustiska instrument med elektroniska hjälpmedel.

Aether av Maria W Horn är ett nytt audiovisuellt verk som uruppförs 16 februari, som ett av fem olika tillfällen. Verket har utvecklats unikt för Statens konstråds nya publika hemvist i byggnaden Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm.

Musiker: Ivo Nilsson, Tobias Wiklund, Sami Al Fakir och Emil Strandberg
Applikation för ljusstyrning: David Granström

Var och när kan du uppleva Aether

På Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. 16–24 februari. Verket går att besöka inomhus måndag till fredag kl. 16.00–18.00, men du kan också uppleva verket utomhus dagligen mellan kl. 16.00–21.00. Fri entré och öppet för alla!

Framföranden med musiker är planerade:  

Torsdag 16/2: kl. 18.00 och 19.00
Fredag 17/2: kl. 17.00
Tisdag 21/2: kl. 19.00
Onsdag 22/2: kl. 18.00