springande barn i en skogsdunge. en stor rödboll rullar ner och röd rök hänger i luften.

”Konsten fick dem att mötas över gränser”

”Samverkan är en kompetens i sig”. Det konstaterar Åsa Mårtensson, projektchef för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst. Vid årsskiftet tar uppdraget slut. Nu sammanfattar de erfarenheter och den kunskap uppdraget har gett – och blickar framåt.

Regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst kom till Statens konstråd 2018 och är ett treårigt uppdrag som innehåller flera olika delar. Genom tre utlysningar har lärande skett i samverkan med kommuner, regioner och konstnärer som på eget initiativ undersöker olika offentligheter.

– Konst förmedlar ofta berättelser som talar till oss människor på ett existentiellt plan, bortom det praktiska och funktionella. Den fångar också upp tidsandan i samhället. Den äldre konst vi har i våra offentliga miljöer berättar något om de estetiska ideal och de värderingar som har funnits tidigare i historien. Idag kan konst vara allt från performance, till aktivering av en plats genom dialog eller att konstnärer deltar i planeringen av en stad eller ett samhälle, säger Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst.

Ett exempel på konstens många och varierade uttryck inom Kunskapsnavet är konstprojektet Skogen kallar av Åsa Elzén och Malin Ernell. Skogen kallar är ett exempel på när konstnärer bidrar med att omdefiniera det vi tänker på som offentlig konst. En bit skog som växer i ett historiskt sammanhang, som inkluderar feminism, ekologiskt tänkande och fredsarbete, har utsetts till ett konstverk.

– Saker vi lärt oss på vägen är bland annat att samverkan är en kompetens i sig. Att genomföra ett offentligt konstprojekt innebär att ett antal olika yrkesroller samlas kring ett gemensamt mål. Många av dem vi samverkat med berättar att konsten fick dem att mötas över gränser som de inte hade gjort tidigare, avslutar Åsa Mårtensson.

Fakta/Kunskapsnav offentlig konst
• 2018 fick Statens konstråd ett uppdrag av regeringen att utveckla kunskap kring offentlig konst för att stärka kvaliteten kring våra gemensamma livsmiljöer i hela Sverige. Uppdraget är en del av politiken för gestaltad livsmiljö. Vi har samverkat med kommuner, regioner och konstnärer genom tre utlysningar. Kunskapsutveckling har även skett genom programverksamhet och stöd till forskning.
• I rapporten Vi förändrar varandra hörs röster från tjänstepersoner, konstnärer och forskare som belyser de frågor som har varit i fokus och de utmaningar och frågeställningar vi står inför.
Läs mer om uppdraget Kunskapsnav offentlig konst här