Hantera debatt om offentlig konst

Vi är alla olika – vi tänker och känner olika inför den offentliga konsten. Ibland händer det att offentliga konstverk skapar debatt och diskussion, men en situation där konst i våra gemensamma rum rör upp missnöje går att hantera på olika sätt.

Det är varken nytt eller förvånande att offentlig konst upprör. Argument som att konsten är ful, kränkande och ett slöseri med skattemedel återkommer ständigt, och är ibland en utmaning att bemöta. En stor del av kritiken handlar om skilda förväntningar kring vilken roll konst ska få spela i offentligheten. Den traditionella uppfattningen kring konst är att dess uppgift är att skapa positiva känslor, utan störning i det vardagliga flödet runt ett verk och dess närhet. Men den synen på konst är föråldrad. Konstnärer gestaltar en miljö eller skapar ett verk för en viss plats gör det ofta för att väcka frågor, tankar eller känslor, snarare än att enbart utstråla skönhet eller behaglighet.

När debatten är ett faktum räcker det med att starta och fullfölja en dialog för att visa hur konst kan fungera – som en plats för reflektion och fördjupning. Redan i de tidiga stadierna av planering av ett projekt är det en bra idé att ta höjd för att olika åsikter kan få plats och bemötas. Framför allt handlar det om att ha formulerat varför konsten ska finnas i kommuner och regioner. Debatt och kritik är ju inte av ondo, det är snarare ett tecken på ett sunt samhälle där medborgarna vill och vågar engagera sig i sin närmiljö. Något att vara stolt över.

Skillnad mellan offentlig konst och ”lös” konst
Offentlig konst har flera dimensioner som konst på museer, konsthallar eller arbetsplatser sällan har: Den offentliga konsten är vanligtvis permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör sig kring en specifik plats och inte till intresserade besökare som självmant besöker museer och gallerier. Den ”lösa” konsten är enskilda verk som kan hängas om, plockas ned och dyka upp i nya sammanhang över tid, vilket kan betyda att ett verk som väcker mycket upprörda känslor på en plats, senare kan visas på en annan utan att väcka uppståndelse. Ingen kan veta huruvida ett verk skapar kontroverser eller inte, inte ens de mest erfarna experterna i konstvärlden.

Kultur- och värderingskrockar
I Sverige har vi en lång tradition av att producera offentlig konst. Under lång tid har befolkningen och den demografiska spridningen i landet varit relativt homogen, inte minst vad gäller tro, kulturell härkomst och politisk uppfattning. De senaste åren har Sverige dock genomgått stora demografiska skiften; fler människor, nationaliteter, språk och kulturella värderingar än någonsin samsas nu i det gemensamma rummet och deltar i det offentliga samtalet. Det ställer allt större krav, inte bara på konstnärer utan även på alla som arbetar med att finansiera, producera och kommunicera offentlig konst. Om konsten inte kommuniceras genom väl valda ord, kommer någon annans ord att styra samtalet om den.

Konsten följer sin tid
Idag kan konst i offentligheten vara allt från en tillfällig dansföreställning till en lampa, en kolteckning eller ett subtilt ljudspår. Konsten kan alltså inte bedömas som helhet, utan varje verk är känsligt för sitt sammanhang och sin aktuella plats, det inkluderar även publiken som upplever verket. De förväntningar som en individ har och själva presentationen av verket formar hur verket tas emot. Men trots pedagogisk förmedling av konst kan motargumenten följa samma resonemang, gång på gång. Att vara förberedd på dessa och kunna ta debatten när den väl dyker upp är en viktig del av att behålla förtroendet hos publiken, inte bara för oss som myndighet utan för hela kulturområdet som sådant.

Omdebatterat verk i nytt sällskap

Kan ett omdebatterat keramiskt verk från 1946 aktiveras av ett samtida konstverk? På SLU i Uppsala har konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund fått sällskap av det samtida verket Växt av Johanna Karlsson. De båda verken samspelar med varandra och skapar en ny kontext för konsten.

> Läs om hur Gunnar Nylund och Johanna Karlssons konstverk samspelar

Tre tips – hantera debatt

1. Handla vid första signal om missnöje, ta reda på fakta och försök reda ut argumenten.
2. Välj metod för samtal och dialog utifrån omständigheterna och arten av kritik.

3. Lyssna och bemöt med sakliga argument.

> Läs vår handlingsplan om att hantera debatt här

Kritikstorm mot konstverk i Vara – så vände debatten

Den konstnärliga gestaltningen av Vara stationshus orsakade en kritikstorm redan innan projektet var klart. Här berättar Statens konstråds intendent för förmedling Inger Höjer Aspemyr om hur Vara kommun, Trafikverket och Statens konstråd arbetade för att vända debatten.

> Läs om hur debatten vände i Vara 

Åtta argument och hur du bemöter dem

Konsten är ful, obegriplig, kränkande eller helt enkelt för dyr. Känner du igen de kritiska reaktionerna mot offentlig konst? Det är varken nytt eller förvånande att offentlig konst upprör. Här har vi samlat åtta vanliga kritiska åsikter om konst och gett exempel på hur du kan svara på dem.