Kosmos och Vanitas i samvetets ljus – upplev färdigställandet av Ylva Snöfrids verk 

Vardagens händelser och livet som konstnär blir en del av verket i konstnären Ylva Snöfrids universum. När Statens konstråd för första gången låter en konstnär arbeta på plats i sina lokaler bjuder Ylva Snöfrid in allmänheten under fyra tillfällen för att ta del av ritualer som görs i samband med färdigställandet av verket Kosmos och Vanitas i samvetets ljus – tre 600 x 690 cm stora målningar. Efter slutförandet installeras målningarna permanent i Forum Medicum vid Lunds universitet.

Verket har tillkommit efter en längre process, där konstnären utgått från sina existentiella personliga erfarenheter i barndomen och framåt.  

Upplevelsen börjar redan när du kliver in genom portarna till Statens konstråd på Skeppsholmen. Du kommer att lotsas upp till Ateljén på plan 5 där Ylva Snöfrid arbetar med verket under 30 dagar. Vid fyra tillfällen utför hon arbetet i form av en performance och ritual inför publik. På Statens konstråd färdigställs verket efter en två år lång process. Ritualerna inför publik kommer att vara en viktig del av konstverkets helhet och slutgiltiga gestaltning. Som en del i verkets process har Ylva Snöfrid ställt ut verket en gång tidigare sommaren 2022 i en perfomanceutställning på Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn. 

I sitt arbete med Kosmos och Vanitas i samvetets ljus utgår Ylva Snöfrid från sin egen vardag och beskriver hur spåren av hennes liv som konstnär skapar ett subjektivt kosmos och hur hennes liv blir en del av verket. Snöfrid aktualiserar med sitt verk det konsthistoriska begreppet vanitasmotiv, som avser att påminna om livets förgänglighet. 

På Statens konstråd visar jag allt runtomkring som bidragit till denna två år långa process och som utgör motivet i de större målningarna.  Det är bland annat ca 700 dagboksteckningar, vardagsobjekt, möbler, och mindre målningar. Alla objekt och små målningar utgör stationer för vardagslivets olika skeenden; äta, måla, sova, tänka, klä sig osv. Allt utgår ifrån min vardag som konstnär och människa, berättar Ylva Snöfrid. 

Du kan besöka verket vid fyra tillfällen:

Kosmos och Vanitas i samvetets ljus – Slutritualer

Slutritual – Födelsen. (Dag 1–10), öppet för publik 14 mars mellan kl 18:00 och 19:00. 

Slutritual – Livet. (Dag 11–20), öppet för publik 21 mars mellan kl 18:00 och 19:00.  

Slutritual – Döden. (Dag 21–30), öppet för publik 28 mars mellan kl 18:00 och 19:00. 

Slutritual – Alla skeenden. Tårta serveras som en del av verket, öppet för publik 4 april mellan kl 18:00 och 19:00. 

 

Fri entré och öppet för alla! Ingen föranmälan krävs. 

Besöksadress:

Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen, Stockholm.

Verket görs i samarbete med Akademiska Hus och Forum Medicum, Lunds universitet, där det kommer att installeras under våren 2023 och bli en permanent del av byggnaden. Det är kurerat av Björn Norberg och Peter Hagdahl. 

Kontakt Statens konstråd:

Anna Wallgren

Kommunikatör (Föräldraledig)
anna.wallgren@statenskonstrad.se

Eva Malm Öhrström

Kommunikationschef
072-090 82 83
eva.malm.ohrstrom@statenskonstrad.se