Konstverket på plats i Lindängen

Intill Lindängens torg i Malmö står verket Jaguars can’t be heard, and yet they sing av konstnären Carla Zaccagnini. Verket består av två karuseller. När de används kan en melodi skönjas, Los dos gallos av Chicho Sánchez Ferlosio, men allt som oftast är det ett polyfont klingande som hörs. Först när de två karusellerna snurrar i samma takt och med samma startpunkt spelas melodin i harmoni, med de olika stroferna fördelade mellan karusellerna som i en dialog. Det blir ett spel mellan att följa rytmen och melodin, eller att försöka styra den.

Arbetet med verket påbörjades genom en ansökan från nätverket Gatukraft, en grupp boende i området som verkar för att göra Lindängens centrum till en mer omhändertagen och välkomnande plats, speciellt för barn. En central önskan från Gatukrafts sida var att de själva skulle få fråga sina grannar hur de såg på Lindängens framtid, och hur de föreställde sig att ett konstverk i centrum kunde ta form. I samarbetets början presenterade konstnären Carla Zaccagnini ett av sina tidigare verk, Museum of views, där hon utifrån samtal och tillsammans med en polistecknare försökt nedteckna platser från människors drömmar. Museum of views blev en direkt inspiration till de teckningsworkshops som Gatukraft, Carla Zaccagnini och två illustratörer genomförde 2017 tillsammans med boende i Lindängen. Istället för att berätta om sina drömmars plats ställde Gatukraft frågan: ”Vad skulle får dig att stanna i Lindängens centrum i 30 minuter?”. Även tredjeklassarna i Lindängens skola fick en teckningsuppgift – att teckna sina drömmars centrum. Teckningarna var del i ett samtal med eleverna om hur våra gemensamma rum skapas, och de har nu överlämnats till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad inför deras arbete med centrumets ombyggnad. Dessa teckningar har också legat till grund för Carla Zaccagninis konstverk Jaguars can’t be heard, and yet they sing. Ett verk som blir till först när flera personer tar det i bruk samtidigt.

Lindängen står inför en omfattande stadsomvandling. Centrumet kommer vara en byggarbetsplats under de kommande åren, och redan nu byggs områdets nya skola alldeles intill karusellerna. Frågan var stadsdelens barn och ungdomar ska hålla till under ombyggnaden var en av anledningarna till att Statens konstråd inledde ett samarbete i Lindängen. Jaguars can’t be heard, and yet they sing är ett verk för de unga som bor här nu, och vars skola och centrum kommer vara under ombyggnad under många år framöver. På så sätt skapar konstverket en brygga mellan dagens drömmar i Lindängen och den kommande ombyggnaden av Lindängens centrum. Verket bygger en del av det framtida centrumet redan nu, som ett fullskaletest av en möjlig framtid.
Förutsättningen för att få till det här verket har varit ett ihärdigt flerårigt samarbete med Gatukraft, Malmö stad och andra lokala aktörer. Det har krävt en mängd förhandlingar, inte minst för att hitta en plats och en framtida förvaltning av verket. Likt karusellerna har den här processen varit en dans i olika takter, ett växelvis spelande och följande för att låta en melodi växa fram över tre års tid.

Gärdeåsen – en del av Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.